Apdrošināšanas atlīdzības izskatīšanas process

  • Sadaļa:

Cik ilgi apdrošinātājs drīkst izskatīt pieteikumu par apdrošināšanas atlīdzību?

Ja apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais ir fiziskā persona, atbilstoši Apdrošināšanas līguma likumam apdrošinātājam lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu jāpieņem 30 dienu laikā no visu tā pieprasīto nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

Taču, ja apdrošinātājam objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ievērot 30 dienu termiņu, lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai tās atteikumu apdrošinātājam jāpieņem sešu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums par apdrošināšanas atlīdzību.

Apdrošinājuma ņēmēja – juridiskas personas gadījumā Apdrošināšanas līguma likums neparedz lēmuma apdrošināšanas atlīdzības izmaksu termiņu – to nosaka savstarpēji noslēgtā apdrošināšanas līguma noteikumi.

Kādi ir apstākļi, kas apdrošinātājam dod tiesības pagarināt izskatīšanas termiņu līdz sešiem mēnešiem (gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais ir fiziskā persona)?

Apdrošinātājam, lai pieņemtu lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai tās atteikumu, ir jāpārliecinās par riska iestāšanās faktu un jānovērtē zaudējuma apmērs, kā arī jāpārliecinās, vai riska iestāšanos nav izraisījusi apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā ļauns nolūks vai rupja neuzmanība. Praksē atlīdzību lietas izskatīšanu paildzina tās sarežģītība un apmērs, piemēram, apdrošinātājam nepieciešams laiks, lai sagaidītu sertificēta eksperta slēdzienu ugunsgrēku gadījumā par tā cēloņiem, vērtētāju slēdzienu par zaudējumu apmēru īpašuma vai transportlīdzekļu bojājumu gadījumā, izziņas no tiesībsargājošām vai citām kompetentajām iestādēm u.c. informāciju.

Vai drīkstu uzzināt informāciju par savu atlīdzības lietu?

Apdrošinātāja pienākums ir iepazīstināt personu, kas pretendē uz apdrošināšanas atlīdzību, ar tā rīcībā esošajiem dokumentiem, kas pamato lēmumu par pienākošās apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, vai jāizsniedz pieprasīto dokumentu kopijas. Šādā gadījumā personai ir jāiesniedz apdrošinātājam attiecīgs pieprasījums.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!