Apdrošināšanas līguma noslēgšana

  • Sadaļa:

Kas būtu jāzina pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas?

Lai Tu varētu pieņemt izsvērtu un pamatotu lēmumu par konkrēta apdrošināšanas līguma noslēgšanu, kurš būtu atbilstošs un piemērots tieši Tavām vajadzībām, ir svarīgi, ka Tu sniedz apdrošināšanas izplatītājam detalizētu informāciju par savām vajadzībām (ko Tu gribi apdrošināt, pret kādiem zaudējumiem vai bojājumiem, ar kādu mērķi u.tml.), savukārt no apdrošināšanas izplatītāja Tu saņem saprotamu un objektīvu informāciju par piedāvāto apdrošināšanas produktu.

Lai aizsargātu Tavas intereses, apdrošināšanas izplatītājam ir noteikti pienākumi:

  • pirms līguma noslēgšanas sniegt pamatinformāciju par sevi un savu darbību (apdrošināšanas izplatītāja veidu, reģistrācijas informāciju, kontaktinformāciju, vai tas sniedz rekomendācijas, vai tas darbojas klienta vai apdrošinātāja interesēs, savu atlīdzības veidu u.c.);
  • noskaidrot Tavas prasības un vajadzības attiecībā uz apdrošināšanu un sniegt Tev objektīvu informāciju par piedāvāto apdrošināšanas produktu;
  • nodrošināt, ka Tu saņem un iepazīsties ar standartizētu apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu, kurā ietverta būtiskākā informācija par produktu – apdrošināšanas objekts, riski, izņēmumi, darbības teritorija, Tavi pienākumi u.c. līguma nosacījumi;
  • dzīvības apdrošināšanas ieguldījumu produktiem – pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas veikt Tavu piemērotības un atbilstības novērtēšanu un sniegt Tev papildu informāciju par ieguldījumu produkta riskiem, izmaksām, veicamajiem maksājumiem, ienesīgumu, apdrošināšanas saistībām u.c.

Noderīgi zināt! Apdrošināšanas izplatītāja un klienta attiecības regulē Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma IV nodaļa.

Kam jāpievērš īpaša uzmanība, noslēdzot apdrošināšanas līgumu?

Apdrošināšanas līgums sastāv no apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumiem. Apdrošināšanas polisē ir ietverti tikai būtiskākie apdrošināšanas līguma nosacījumi – apdrošināšanas periods, apdrošinājuma summa, apdrošināšanas prēmija, apdrošinātais objekts, apdrošinātie riski, apdrošinājuma ņēmējs, īpašie nosacījumi, galvenie izņēmumi u.c.

Savukārt apdrošināšanas noteikumi detalizēti nosaka apdrošināšanas līguma darbības nosacījumus, Tavu atbildību visa apdrošināšanas līguma darbības periodā, apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kārtību un visus izņēmuma gadījumus, kādos apdrošināšanas līgums nedarbojas un Tev nepienākas apdrošināšanas atlīdzība. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas rūpīgi izlasi tā noteikumus!

Ko vēl vari darīt? Neskaidrību vai radušos jautājumu gadījumā par apdrošināšanas līguma nosacījumiem un to piemērošanu tieši Tavā konkrētajā gadījumā, vērsies ar jautājumiem pie konkrētā apdrošināšanas izplatītāja.

Apdrošināšanas līgumā ietvertie nosacījumi un cena pie dažādiem apdrošinātājiem var atšķirties, tāpēc vienmēr salīdzini un izvēlies sev piemērotāko!

Noderīgi zināt! Lai Tev būtu vienkāršāk un saprotamāk izvērtēt katra atsevišķa apdrošināšanas produkta būtiskākos nosacījumus un iezīmes un ērtāk savstarpēji salīdzināt dažādu apdrošināšanas izplatītāju piedāvājumu, katram apdrošināšanas produktam atbilstoši vienotiem kritērijiem ir izveidots standartizēts apdrošināšanas produkta informācijas dokuments. Apdrošināšanas izplatītājam ir pienākums Tevi ar šo dokumentu iepazīstināt savlaicīgi pirms līguma noslēgšanas.

Apdrošināšanas līguma noteikumus, noslēgšanas un izbeigšanas kārtību, atlīdzības lēmuma pieņemšanas un izmaksas noteikumus, līguma pušu tiesības un pienākumus regulē Apdrošināšanas līguma likums.

Papildu informāciju par apdrošināšanu var iegūt vietnē Klientu skola.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!