Apdrošināšanas tirgus dalībnieki

  • Sadaļa:

Kāda ir atšķirība starp apdrošināšanas sabiedrībām un starpniekiem?

Apdrošināšanas tirgū darbojas divu veidu apdrošināšanas izplatītāji – apdrošināšanas sabiedrības un apdrošināšanas starpnieki.

Tikai apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības veikt apdrošināšanu un tieši ar to Tu noslēdz apdrošināšanas līgumu.

Apdrošināšanas starpnieki paši neveic apdrošināšanu un nav atbildīgi par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu, bet palīdz pārdot apdrošināšanas polises un apdrošināšanas sabiedrības vārdā noslēdz ar Tevi apdrošināšanas līgumu.

Kā apdrošinātāji var strādāt Latvijā un kā tiek regulēta to darbība?

Latvijā reģistrētai apdrošināšanas sabiedrībai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniedz atļauju (licenci) sniegt apdrošināšanas pakalpojumus un veic tās uzraudzību, regulāri novērtējot finansiālo stabilitāti un darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība var darboties Latvijā, atverot filiāli vai ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu. Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic uzraudzību tikai jomās, kas saistītas ar klientu interešu aizsardzību (apdrošināšanas līguma noslēgšana, apdrošināšanas izplatīšana). Atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus izsniedz un finansiālās stabilitātes uzraudzību veic citas Eiropas Savienības dalībvalsts uzraudzības iestāde.

Filiālei vienmēr būs klientu apkalpošanas centrs, kur varēsi noslēgt apdrošināšanas līgumu, pieteikt apdrošināšanas atlīdzību vai uzrakstīt sūdzību.

Ja citā valstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība darbojas Latvijā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, tai nedrīkst būt fiziska klātbūtne Latvijā. Parasti to pārstāv kāds starpnieks, bet saziņa var notikt arī tikai pa telefonu vai e-pastu.

Kādi ir apdrošināšanas izplatītāju veidi un to atšķirības?

Apdrošināšanas brokeris nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu klienta vārdā un interesēs. Brokeris izskatīs vairāku apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumus un piemeklēs Tev piemērotāko.

Apdrošināšanas aģents nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu apdrošināšanas sabiedrības vārdā un interesēs, un piedāvās Tev tikai tās apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas pakalpojumus, kuru pārstāv.

Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka pamata nodarbošanās nav saistīta ar apdrošināšanu, tas nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu kā papildu pakalpojumu un piedāvās Tev tikai tās apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas pakalpojumus, kuru pārstāv un kā papildus nodrošinājumu saņemtajam pamatpakalpojumam. Piemēram, autosalons piedāvās Tev iegādāties OCTA un KASKO apdrošināšanu.

! Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas pārliecinies, ka Tev ir skaidrs:

  • vai Tu sadarbojies ar apdrošināšanas sabiedrību vai apdrošināšanas starpnieku;
  • kura apdrošināšanas sabiedrība veiks apdrošināšanu, tātad arī apdrošināšanas izmaksu, kurā valstī tā ir reģistrēta;
  • kurā reģistrā apdrošināšanas sabiedrība vai apdrošināšanas starpnieks ir reģistrēts un vai tam ir tiesības nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu Latvijā;
  • kam Tev zvanīt vai rakstīt (kontaktinformācija), ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums.

Kāpēc banka vai autosalons man piedāvā noslēgt apdrošināšanas līgumu, banka vai autosalons taču nav apdrošināšanas sabiedrība?

Ja banka vai autosalons Tev piedāvā noslēgt apdrošināšanas līgumu (piemēram, nekustamā īpašuma apdrošināšanas, dzīvības apdrošināšanas vai KASKO līgumu), tad šajā gadījumā banka vai autosalons veic starpnieka funkciju starp apdrošināšanas sabiedrību un Tevi kā potenciālo klientu.

Banka vai autosalons nav apdrošināšanas sabiedrība, bet ir veids, kā apdrošināšanas sabiedrība izplata savus apdrošināšanas pakalpojumus. Klientiem ir tiesības pieprasīt bankai vai autosalonam sniegt informāciju par to, kādu apdrošināšanas sabiedrību tie pārstāv un kādā apdrošināšanas izplatītāju reģistrā banka vai autosalons ir reģistrēts.

Kādi Latvijas likumi un citi normatīvie akti regulē apdrošināšanas izplatītāju darbību?

Latvijas Republikā reģistrētu apdrošināšanas sabiedrību darbību regulē Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums, Apdrošināšanas līguma likums un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums.

Tāpat apdrošināšanas sabiedrībām ir jāievēro Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie normatīvie noteikumi.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru, apdrošināšanas aģentu, apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku darbību regulē Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie normatīvie noteikumi.

Apdrošināšanas sabiedrībām un dalībvalsts apdrošinātāju filiālēm, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeriem, apdrošināšanas aģentiem un apdrošināšanas papildpakalpojuma starpniekiem ir saistošas arī Eiropas Savienības regulas.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!