Apkopojums par 2010. gadā FKTK saņemtajām sūdzībām par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību

  • Sadaļa:

PAR FKTK SAŅEMTAJĀM UN IZSKATĪTAJĀM SŪDZĪBĀM

Saņemto klientu sūdzību skaits 2010. gadā.

Klientu sūdzības par banku darbību.

Saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs. Sniegtie dati jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

Klientu sūdzības par apdrošināšanas sabiedrību darbību.

Saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs. Sniegtie dati jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

2010. gada decembris – klientu sūdzības par banku darbību

Kopā 20 sūdzības par 10 bankām– t.sk. no fiziskām personām16 sūdzības, no juridiskām personām 3 sūdzības un vienas fiziskas personas sūdzība par vairākām bankām.

2010. gada decembris – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību

Kopā 4 sūdzības par 3 apdrošināšanas sabiedrībām – t.sk. – no fiziskām personām 3 sūdzības, no juridiskas personas viena sūdzība.

Par saistību bezstrīdus izpildi

4

Par lēmuma vilcināšanu

1

Par kļūdainiem maksājumiem

2

Par atlīdzības apmēru

1

Par kredītsaistību restrukturizāciju

2

Regresa prasība pret sūdzības iesniedzēju

1

Par personas datu izpaušanu

1

Par atlīdzības veidu

1

Par klientu pretenziju izskatīšanu

2

Kopā

4

Dažādi

9

 

Kopā

20

 

 

2010. gada novembris – klientu sūdzības par banku darbību

Kopā 18 sūdzības par 9 bankām– t.sk. no fiziskām personām13 sūdzības, no juridiskām personām 5 sūdzības.

2010. gada novembris – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību

Kopā 4 sūdzības par 3 apdrošināšanas sabiedrībām – t.sk. – no fiziskām personām 3 sūdzības, no juridiskas personas viena sūdzība.

Par saistību bezstrīdus izpildi

3

Par lēmuma vilcināšanu

2

Par kļūdainiem maksājumiem

3

Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu

1

Par kredītsaistību restrukturizāciju

2

Darba tiesiskās attiecības

1

Par personas datu izpaušanu

2

Kopā

4

Par krāpnieciskiem darījumiem

2

 

Par noguldījumu procentu aprēķināšanas kārtību

1

 

Dažādi

5

 

Kopā

18

 

2010. gada oktobris – klientu sūdzības par banku darbību

Kopā 16 sūdzības par 10 bankām– t.sk. no fiziskām personām13 sūdzības, no juridiskām personām 3 sūdzības.

2010. gada oktobris – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību

Kopā 1 sūdzība no fiziskas personas.

Par saistību pirmstermiņa izpildi

7

Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu

1

Par kredītsaistību restrukturizāciju

1

Kopā

1

Par apkalpošanas kultūru

1

 

Par krāpnieciskiem darījumiem

1

 

Par informācijas nesniegšanu

1

 

Citas

5

 

Kopā

16

 

2010. gada septembris – klientu sūdzības par banku darbību

Kopā 12 sūdzības par 5 bankām– t.sk. no fiziskām personām 9 sūdzības, no juridiskām personām 3 sūdzības.

2010. gada septembris – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību

Kopā 7 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 5 sūdzības, no juridiskām personām 2 sūdzības.

Par kredītsaistību restrukturizāciju

3

Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu

3

Par pieprasīto dokumentu neizsniegšanu

1

Par apdrošināšanas atlīdzības apmēru

3

Par kļūdaini pārskatītu naudas līdzekļu atgriešanu

1

Citas

1

Citas

7

Kopā

7

Kopā

12

 

 

 

 

2010. gada augusts – klientu sūdzības par banku darbību

Kopā 20 sūdzības par 8 bankām– t.sk. no fiziskām personām 15 sūdzības, no juridiskām personām 5 sūdzības.

2010. gada augusts – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību

Kopā 6 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 5 sūdzības, no juridiskas personas 1 sūdzība.

Par kredīta ķīlu realizāciju

3

Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu

4

Par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildi

2

Par lēmuma pieņemšanas termiņa novilcināšanu

1

Par nekomunicēšanu ar klientiem un atbilžu nesniegšanu

2

Citas

1

Par sadarbību ar bankas klientu likumīgiem mantiniekiem

2

 

Citas

11

Kopā

20

Kopā

6

2010. gada jūlijs – klientu sūdzības par banku darbību

Kopā 15 sūdzības par 6 bankām– t.sk. no fiziskām personām 8 sūdzības, no juridiskām personām 7 sūdzības.

1 sūdzība no juridiskas personas, kura sūdzējusies par piecu dažādu banku darbību.

2010. gada jūlijs – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību

Kopā 4 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 2 sūdzības, no juridiskām personām 2 sūdzības.

Par kontu apkalpošanas noteikumiem un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildi

8

Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu

2

Par kredītu restrukturizācijas nosacījumiem un saistību pirmstermiņa izpildes prasībām

4

Par apdrošināšanas atlīdzības apmēru

1

Par sadarbības neuzsākšanu

1

Par lēmuma pieņemšanas termiņa novilcināšanu

1

Citas

3

   

Kopā

16

Kopā

4

2010. gada jūnijs – klientu sūdzības par banku darbību

Kopā saņemtas 23 sūdzības par 7 bankām – t.sk. no fiziskām personām 20 sūdzības, no juridiskām personām 3 sūdzības.

2010. gada jūnijs – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību

Kopā saņemtas 6 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 4 sūdzības un no juridiskās personas 2 sūdzības, no fizisko personu sūdzībām 2 tika pārsūtītas atbildes sniegšanai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam.

Par kredītu restrukturizācijas nosacījumiem un saistību pirmstermiņa izpildes prasībām

8

Par apdrošināšanas atlīdzības apmēru

1

Par kontu apkalpošanas noteikumiem un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildi

6

Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu

1

Par sadarbības neuzsākšanu

1

Par lēmuma pieņemšanas termiņa novilcināšanu

1

Par naudas līdzekļu izmaksu no nepilngadīgo personu kontiem

1

Par OCTA (pārsūtīts Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam)

2

Citas

7

Citas

1

Kopā

23

Kopā

6

2010. gada maijs – klientu sūdzības par banku darbību

Kopā saņemtas 22 sūdzības par 10 bankām un 1 sūdzība nenorādot konkrētu banku – t.sk. no fiziskām personām 17 sūdzības, no juridiskām personām 5 sūdzības.

2010. gada maijs – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību

Kopā saņemtas 11 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 7 sūdzības un no juridiskās personas 4 sūdzības, no kurām viena tika pārsūtīta atbildes sniegšanai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam.

Par kredītu restrukturizācijas noteikumiem

6

Par apdrošināšanas atlīdzības apmēru

5

Par izmaksu veikšanu no norēķinu konta

2

Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu

2

Par saistību pirmstermiņa izpildi

1

Par lēmuma pieņemšanas termiņa novilcināšanu

1

Citas

13

Citas

3

Kopā

22

Kopā

11

2010. gada aprīlis – klientu sūdzības par banku darbību

Kopā saņemtas 28 sūdzības par 10 bankām un 2 sūdzības nenorādot konkrētu banku – t.sk. no fiziskām personām 19 sūdzības, no juridiskām personām 9 sūdzības.

2010. gada aprīlis – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību

Kopā saņemtas 12 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 11 sūdzības un no juridiskās personas 1 sūdzība, no kurām viena tika pārsūtīta atbildes sniegšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centram.

Par bankas komisijas maksu ieturēšanu un soda naudas procentu aprēķināšanu

3

Par nepamatotu apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu

5

Par saistību pirmstermiņa izpildi

3

Par atskaitījumu apmēra nenorādīšanu dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu līgumā

2

Par procenta likmju kredītiem palielināšanu

2

Par lēmuma pieņemšanas termiņa novilcināšanu

1

Par konfidenciālas informācijas nonākšanu trešo personu rīcībā

1

Citas

4

Par sadarbības neuzsākšanu un kontu bloķēšanu

3

 

Citas

16

Kopā

28

Kopā

12

2010. gada marts – klientu sūdzības par banku darbību

Kopā saņemtas 27 sūdzības par 11 bankām un 3 sūdzības nenorādot konkrētu banku – t.sk. no fiziskām personām 21 sūdzība, no juridiskām personām 6 sūdzības.

2010. gada marts – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību

Kopā saņemtas 26 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 22 sūdzības, no juridiskām personām 4 sūdzības, no kurām divas tika pārsūtītas atbildes sniegšanai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam.

Par kredītu restrukturizācijas iespējām

8

Par nepamatotu apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu

11

Par saistību pirmstermiņa izpildi

1

Par lēmuma pieņemšanas termiņa novilcināšanu

7

Par procenta likmju kredītiem palielināšanu

1

Par apdrošināšanas noteikumu nosacījumiem

3

Par dažādu likuma normu piemērošanu un to izpildi

4

Par apdrošināšanas atlīdzības apmēru

2

Par piedziņas procesu

2

Citas

3

Citas

11

 

Kopā

27

Kopā

26

2010. gada februāris – klientu sūdzības par banku darbību

Kopā saņemtas 15 sūdzības, t.sk. no fiziskām personām 12 sūdzības, no juridiskām personām 3 sūdzības par 8 kredītiestādēm

2010. gada februāris – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību

Kopā 12 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 6 sūdzības, no juridiskām personām 6 sūdzības, no kurām viena tika pārsūtīta atbildes sniegšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centram.

Par ieķīlāto īpašumu apdrošināšanu

3

Par lēmuma pieņemšanas termiņa novilcināšanu

3

Par saistību pirmstermiņa izpildi

1

Par nepamatotu izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības summas samazināšanu par PVN apmēru

1

Par atbildes nesniegšanu

2

Par nepamatotu apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu

1

Par datu izpaušanu trešajām personām

1

Citas

6

Par procenta likmju kredītiem palielināšanu

1

 

Par netaisniem līguma nosacījumiem

1

Citas

7

Kopā:

15

Kopā

12

2010. gada janvāris – klientu sūdzības par banku darbību

Kopā saņemtas 27 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 17 sūdzības, no juridiskām personām 10 sūdzības par 10 kredītiestādēm.

2010. gada janvāris – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību

Kopā saņemtas 4 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 3 sūdzības, no juridiskām personām 1 sūdzība.

Par procenta likmju kredītiem palielināšanu

3

Par lēmuma pieņemšanas termiņa novilcināšanu

2

Par kredītlimita samazināšanu

3

Par nepamatotas regresa prasības piestādīšanu

1

Par saistību pirmstermiņa izpildi

2

Citas

1

Par apkalpošanas kultūru

2

 

Par sadarbības neuzsākšanu

1

Citas

16

Kopā:

27

Kopā

4

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā