Apkopojums par 2011. gadā FKTK saņemtajām sūdzībām par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību

  • Sadaļa:

Par Komisijas saņemtajām klientu sūdzībām un iesniegumiem 2011. gadā

No 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim Komisija ir izskatījusi un saņēmusi kopumā 159 banku klientu sūdzības un 68 apdrošināšanas klientu sūdzības. Gan par banku gan apdrošināšanas sabiedrību darbību saņemto klientu sūdzību skaits 2011. gadā ir samazinājies salīdzinājumā ar 2010. gadu (2010. gadā Komisija no banku klientiem saņēma 243 sūdzības un no apdrošināšanas sabiedrību klientiem 96 sūdzības).

KOMISIJAS SAŅEMTĀS SŪDZĪBAS PAR BANKU DARBĪBU

No 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim kopā saņemtas 159 banku klientu sūdzības.

Saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs. Sniegtie dati jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

KOMISIJAS SAŅEMTĀS SŪDZĪBAS PAR APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBU DARBĪBU

No 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim kopā saņemtas 68 apdrošināšanas sabiedrību klientu sūdzības.

 

Saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs. Sniegtie dati jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

Komisijas saņemto sūdzību kopskaits – salīdzinājums pa gadiem.

Par Patērētāju  tiesību aizsardzības centra (PTAC) saņemtajām un izskatītajām sūdzībām.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm