Apkopojums par 2013. gadā FKTK saņemtajām sūdzībām par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību

  • Sadaļa:

FKTK SAŅEMTĀS SŪDZĪBAS PAR KREDĪTIESTĀŽU DARBĪBU

No 2013. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim kopā saņemtas 172 kredītiestāžu klientu sūdzības.

Visos gadījumos, kad klients ir sūdzējies par konkrētas kredītiestādes darbību, FKTK ir pieprasījusi tai sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Izskatot 148 sūdzībās minēto FKTK kredītiestāžu rīcībā nav konstatējusi Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, 11 sūdzībās minēto Komisija izmantos uzraudzības vajadzībām un 13 sūdzībās konstatēti trūkumi banku operacionālā riska pārvaldīšanā.

Saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs. Sniegtie dati jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

No 172 saņemtajām sūdzībām un iesniegumiem 47 gadījumos to iesniedzēji vērsušies FKTK par Swedbank darbību, 25 sūdzības tika saņemtas par Citadele bankas darbību, 17 sūdzības par DNB , kā arī SEB banku, 16 par Norvik banku un 10 par Nordea Bank Latvijas filiāli. Astoņas sūdzības ir saņemtas par ABLV banku, kā arī visām Latvijas bankām, bet pa 6 sūdzībām FKTK saņēmusi par PrivatBank un GE Money Bank. Četras sūdzības tika iesniegtas par Latvijas Hipotēku un zemes banku, trīs par Eesti Krediitipank, divas par Danske Banks filiāli Latvijā un pa vienai sūdzībai FKTK saņēmusi no Baltikums Bank, Rietumu banka, un BIGBANK klientiem.  

* Apkopotas kredītiestāžu klientu sūdzības par dažādiem iemesliem, piemēram, par dokumentu juridisko noformējumu, dokumentu kopiju izsniegšanu, bankomātu darbību, zvērinātu tiesas izpildītāju rīkojumu izpildi u.c.

 

 

 

FKTK SAŅEMTĀS SŪDZĪBAS PAR APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBU DARBĪBU

No 2013. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim kopā saņemtas 47 apdrošināšanas sabiedrību klientu sūdzības

Pēc visu saņemto klientu sūdzību izskatīšanas, FKTK ir pieprasījusi apdrošināšanas sabiedrībām sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Nevienā no 47 sūdzībās minētajiem gadījumiem FKTK nav konstatējusi normatīvo aktu prasību pārkāpumus, par kuriem būtu piemērojamas Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā paredzētās sankcijas. Izskatot 34 sūdzībās minēto tika konstatēts civiltiesisks strīds, 6 sūdzības novirzītas izskatīšanai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja speciālistiem, savukārt par 7 sūdzībās minēto ir panākti citi rezultāti, piemēram, sniegta pieprasītā informācija vai skaidrojums, atsaukta regresa prasība, sūdzība pārsūtīta citai kompetentai iestādei.

Saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs. Sniegtie dati jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

 

 

 

* Apkopotas apdrošināšanas sabiedrību klientu sūdzības par dažādiem iemesliem, piemēram, par lēmuma pieņemšanas kavēšanu vai neizsniegšanu, rēķina par ārstēšanas pakalpojumiem neapmaksāšanu, nepietiekamu informāciju par pakalpojumu u.c.

Komisijas saņemto sūdzību kopskaits – salīdzinājums pa gadiem

 

 

Par Patērētāju  tiesību aizsardzības centra (PTAC) saņemtajām un izskatītajām sūdzībām – http://www.ptac.gov.lv/page/195

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm