Apkopojums par 2014. gadā FKTK saņemtajām sūdzībām par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību

  • Sadaļa:

FKTK SAŅEMTĀS SŪDZĪBAS PAR KREDĪTIESTĀŽU DARBĪBU

No 2014. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim kopā saņemtas 183 kredītiestāžu klientu sūdzības.

Visos gadījumos, kad klients ir sūdzējies par konkrētas kredītiestādes darbību, FKTK ir pieprasījusi tai sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Izskatot 156 sūdzībās minēto, FKTK kredītiestāžu rīcībā nav konstatējusi Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, 18 sūdzībās minēto Komisija izmantos uzraudzības vajadzībām. Izskatot 6 sūdzībās minēto, konstatēti trūkumi banku operacionālā riska pārvaldīšanā, bet vēl par trīs sūdzībās minēto kredītiestādes rīcībā ir konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi.

Saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs. Sniegtie dati jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

 

No 2014. gada 12 mēnešos 183 saņemtajām sūdzībām un iesniegumiem 36 gadījumos to iesniedzēji vērsušies FKTK par Swedbank darbību, 23 par SEB bankas un tikpat par Citadele bankas darbību. 22 sūdzības par DNB banku, 19 sūdzības tika iesniegtas par Nordea Bank AB Latvijas filiāli un 13 par NNORVIK BANKU. 11 sūdzības saņemtas par PrivatBank, septiņas par ABLV Bank, četras par BIGBANK un tikpat par Baltic International Bank un Rietumu banku.
Trīs sūdzības saņemtas par Baltikums Bank, Meridian Trade Bank (iepriekš SMP Bank), bet pa vienai sūdzībai no Expobank, Danske Bank Latvijas filiāles, Reģionālā investīciju banka un TRASTA KOMERCBANKAS klientiem. Par visām bankām sūdzējušies 7 klienti.

Visbiežāk – 53 reizes – šī gada 12 mēnešos klienti FKTK sūdzējušies par noguldījumiem un kontu apkalpošanu. Otrs biežākais sūdzību iemesls bijis par kreditēšanas pakalpojumiem – 43 sūdzības.

 

 

* Apkopotas kredītiestāžu klientu sūdzības par dažādiem iemesliem, piemēram, par dokumentu juridisko noformējumu, dokumentu kopiju izsniegšanu u.c.

FKTK SAŅEMTĀS SŪDZĪBAS PAR APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBU DARBĪBU

No 2014. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim kopā saņemtas 55 apdrošināšanas sabiedrību klientu sūdzības.

Pēc visu saņemto klientu sūdzību izskatīšanas, FKTK ir pieprasījusi apdrošināšanas sabiedrībām sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Nevienā no 55 sūdzībās minētajiem gadījumiem FKTK nav konstatējusi normatīvo aktu prasību pārkāpumus, par kuriem būtu piemērojamas Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā paredzētās sankcijas.

Saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs. Sniegtie dati jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

 

Biežākais sūdzību iemesls 2014. gada 12 mēnešos bijis apdrošināšanas atlīdzības atteikums – 19 sūdzības, tam seko apdrošināšanas atlīdzības apmērs (8 sūdzības), citi iemesli (8 sūdzības) un lēmuma pieņemšanas kavēšana (7 sūdzības), nepamatota regresa izvirzīšana un pakalpojumu kvalitāte (katrai 5 sūdzības) un 3 sūdzības par izmaksas kavēšanu.

 

* Apkopotas apdrošināšanas klientu sūdzības par dažādiem iemesliem

FKTK SAŅEMTO SŪDZĪBU KOPSKAITS

No 2014. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim par apdrošināšanas sabiedrībām un kredītiestādēm kopā saņemtas 238 klientu sūdzības.

 

Par Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) saņemtajām un izskatītajām sūdzībām – http://www.ptac.gov.lv/lv/content/publiskie-parskati-un-statistika

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm