Apkopojums par 2015. gadā FKTK saņemtajām sūdzībām par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību

  • Sadaļa:

FKTK SAŅEMTĀS KLIENTU SŪDZĪBAS UN IESNIEGUMI 2015. GADĀ PAR KREDĪTIESTĀŽU DARBĪBU

No 2015. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim kopā saņemtas 154 kredītiestāžu klientu sūdzības.

Visos gadījumos, kad klients ir sūdzējies par konkrētas kredītiestādes darbību, FKTK ir pieprasījusi tai sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Izskatot 132 sūdzībās minēto, FKTK kredītiestāžu rīcībā nav konstatējusi Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, 16 sūdzībās minēto FKTK Izmantos uzraudzības vajadzībām. Savukārt izskatot sešās sūdzībās minēto, konstatēts trūkums kredītiestādes iekšējās kontroles sistēmā. Saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs. Sniegtie dati jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

No 2015. gada 12 mēnešos saņemtajām 154 sūdzībām 40 gadījumos to iesniedzēji vērsušies FKTK par AS “Swedbank” darbību, 30 reizes par AS “SEB banka”, 23 reizes par AS “Citadele banka”, 10 – par AS “DNB bank” un deviņas reizes par “Nordea Bank AB” Latvijas filiāli. Septiņas sūdzības saņemtas par AS “NORVIK BANKA”, sešas par AS “PrivatBank” un AS “Rietumu banka”, savukārt četras par AS “Latvijas Pasta banka”, bet trīs par AS “BIGBANK” Latvijas filiāli. Pa divām sūdzībām saņemtas par AS “TRASTA KOMERCBANKA”, AS “ABLV Banka” un par AS “Baltikums Bank”. Viena sūdzība 2015. gada laikā saņemta par AS “Expobank”, “Aktsiaselts Eesti Krediidipank” Latvijas filiāli un “Svenska Handelbanken AB” Latvijas filiāli. Septiņas sūdzības saņemtas par vairākām kredītiestādēm kopā

 

Visbiežāk – 48 reizes – 2015. gadā klienti FKTK sūdzējušies par noguldījumiem un kontu apkalpošanu. 42 reizes – par kreditēšanas pakalpojumiem, 16 – par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildi, 11 par sadarbību ar banku, 19 – par citiem iemesliem un 10 sūdzības bijušas par maksājumu kartēm, četras sūdzības par pilnvarām un divas par komisijas maksu un finanšu instrumentu darījumiem. 

 

* Apkopotas kredītiestāžu klientu sūdzības par dažādiem iemesliem, piemēram, par dokumentu juridisko noformējumu, dokumentu kopiju izsniegšanu u.c.

 

FKTK SAŅEMTĀS SŪDZĪBAS PAR APDROŠINĀTĀJU DARBĪBU

No 2015. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim kopā saņemtas 63 apdrošinātāju klientu sūdzības. Pēc visu saņemto klientu sūdzību izskatīšanas, FKTK ir pieprasījusi apdrošinātājiem sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Nevienā no 63 sūdzībās minētajiem gadījumiem FKTK nav konstatējusi normatīvo aktu prasību pārkāpumus, par kuriem būtu piemērojamas Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā paredzētās sankcijas. Saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs. Sniegtie dati jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

Biežākais apdrošinātāju klientu sūdzību iemesls 2015. gada 12 mēnešos (14 sūdzības) bija apdrošināšanas atlīdzības atteikums, tad seko apdrošināšanas atlīdzības apmērs (13 sūdzības), lēmuma pieņemšanas kavēšana (10 sūdzības) un astoņas sūdzības ir par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kavēšanu. Desmit sūdzības saņemtas par informācijas nesniegšanu, trīs sūdzības par nepamatota regresa prasību izvirzīšanu, bet piecas ir par citiem iemesliem. 

 

 

* Apkopotas apdrošināšanas klientu sūdzības par dažādiem iemesliem

Par Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) saņemtajām un izskatītajām sūdzībām – http://www.ptac.gov.lv/lv/content/publiskie-parskati-un-statistika 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm