Apkopojums par 2021. gadā FKTK saņemtajām sūdzībām par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību

  • Sadaļa:

Par kredītiestāžu darbību

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 2021. gadā saņēma 276 sūdzības par 17 kredītiestādēm. No fiziskām personām tika saņemtas 258 sūdzības, no juridiskām personām – 18 sūdzības.

Visvairāk sūdzību – 55 – iesniegtas par sadarbību ar klientu, t.i., par sadarbības izbeigšanu vai sadarbības nesākšanu, no kurām 28 sūdzības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Par krāpnieciskiem darījumiem saņemtas 54 sūdzības, bet 29 sūdzības saņemtas par apkalpošanu.

Citi par kredītiestāžu darbību saņemto sūdzību iemesli:

  • par norēķinu kontiem – 28 sūdzības,
  • par kreditēšanas pakalpojumiem – 25 sūdzības,
  • par maksājumiem – 21 sūdzība,
  • par komisijas maksām – 18 sūdzības,
  • par iemaksām bankomātos un izmaksām no tiem – četras sūdzības,
  • par procentu likmēm – trīs sūdzības.

Izskatot 239 sūdzībās minēto, FKTK kredītiestāžu rīcībā nekonstatēja Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, bet 37 sūdzībās norādīto FKTK izmantos uzraudzības vajadzībām.

Par apdrošinātāju darbību

2021. gadā FKTK saņēma 35 sūdzības par apdrošinātāju darbību. No fiziskām personām tika saņemtas 32 sūdzības, no juridiskām personām – trīs sūdzības.

Lielākā daļa – deviņas sūdzības – iesniegtas par termiņa kavējumu (par lēmuma pieņemšanas kavēšanu, par atbildes sniegšanas termiņu), septiņas sūdzības – par apdrošināšanas atlīdzības atteikumu, piecas sūdzības – par apdrošināšanas atlīdzības apmēru, trīs – par regresa prasību, divas – par apdrošināšanas līguma noteikumiem, viena – par dokumentu pieprasīšanu, viena – par parādsaistību cesiju, vēl četrām sūdzībām bija cits iemesls.

Izskatot sūdzības, FKTK secināja, ka 21 sūdzība ir saistīta ar civiltiesisku strīdu (FKTK neiejaucas apdrošinātāja un sūdzības iesniedzēja individuālo privāttiesisko strīdu risināšanā), bet 14 sūdzību gadījumos tika sniegta pieprasītā informācija vai skaidrojums.

Par finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem

FKTK 2021. gadā saņēma 55 sūdzības par emitentu un ieguldītāju (akcionāru) rīcību (sūdzības saistībā ar akcionāru sapulcēm un saistībā ar obligātajiem akciju atpirkšanas piedāvājumiem), piecas sūdzības par ieguldījumu brokeru sabiedrībām un vienu sūdzību par centrālo depozitāriju.

Izskatot sūdzības par finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem, FKTK nekonstatēja normatīvo aktu pārkāpumus.

Par pārējiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem

2021. gadā FKTK saņēma un izskatīja vienu sūdzību par maksājumu iestādi. Sūdzību iesniedza fiziska persona par apkalpošanas kultūru, dokumentu izskatīšanas termiņiem, kā arī par komisijas maksām. Attiecībā uz maksājumu iestādes apkalpošanas kultūru FKTK izmantoja šo sūdzību uzraudzības vajadzībām, bet saistībā ar pārējiem sūdzībā norādītajiem aspektiem FKTK pārkāpumu nekonstatēja.

2021. gadā FKTK saņēma un izskatīja sešas sūdzības par ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām un divas sūdzības par privātajiem pensiju fondiem. Šajos gadījumos pārkāpumi netika konstatēti.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm