Atkārtoti brīdinām par OneCoin sniegtajiem pakalpojumiem

08.12.2016
  • Sadaļa:

Atkārtoti brīdinām par OneCoin sniegtajiem pakalpojumiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) atkāroti brīdina par iesaistīšanos OneCoin darījumu shēmās, kura pēc FKTK ieskatiem ir veidota pēc finanšu piramīdas principiem. Piedāvājumi iesaistīties tiek izteikti dažādās interneta mājaslapās (piemēram, www.onecoin.eu) vai sociālos portālos, kā arī OneCoin rīkotajos semināros, kuros iedzīvotāji tiek izteikti aicinājumi veikt finanšu darījumus ar nelicencētiem pakalpojumu sniedzējiem. Informāciju par finanšu piramīdām FKTK ir sniegusi tās mājaslapā jau iepriekš (sk. http://www.fktk.lv/lv/klientu-aizsardziba/bridinajumi-par-nelicencetiem/79-2012-03-29-kas-jazina-par-finansu-p.html).

Atgādinām iedzīvotājiem, ka nelicencēti komersanti un citi līdzīgi veidojumi netiek valstiski uzraudzīti un iedzīvotāju intereses tādējādi netiek aizsargātas. Nelicencēta komercdarbība, aicinot veikt ieguldījumus vai piesaistot noguldījumus vai citus atmaksājamos līdzekļus, ir krimināli sodāma.

Iedzīvotājiem, kuri nav profesionāļi finanšu pakalpojumu jomā, bet vēlas veikt ieguldījumus vai noguldīt finanšu līdzekļus, rekomendējam doties uz savu banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kam ir licence. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums informēt par iespējamajiem riskiem un nodrošināt klienta riska profilam atbilstošu piedāvājumu.

FKTK uzrauga tikai licencētus tirgus dalībniekus, kas saņēmuši attiecīgu licenci noguldījumu vai ieguldījumu piesaistei. Tikai pie šiem pakalpojumu sniedzējiem klientu aizsargā valsts – gan kā patērētāju, gan kā noguldītāju.

FKTK aicina ikvienu personu, kura vēlas izmantot finanšu pakalpojumus pārliecināties, vai iespējamais pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt šādus pakalpojumus. Informācija par visiem licencētajiem pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir atrodama Komisijas mājas lapā internetā sadaļā ”Tirgus dalībnieki” (mājas lapas adrese: www.fktk.lv).

 

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm