Brīdinājums investoriem par jaunu finanšu investīciju pakalpojumu – Sākotnējiem Virtuālās valūtas piedāvājumiem vai Initial Coin Offering (ICO) un tā riskiem

  • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) brīdina investorus par jaunu finanšu investīciju pakalpojumu – Sākotnējiem Virtuālās valūtas piedāvājumiem, vai Initial Coin Offering (ICO) un tā riskiem.

Initial Coin Offering (ICO) būtība

Initial Coin Offering (ICO) ir publiska finanšu līdzekļu piesaistīšana, izmantojot kriptovalūtu (virtuālo valūtu), emitējot jaunu virtuālo valūtu (no angļu valodas – coins) vai tā saucamos tokenus (no angļu valodas – token). Tokens ir kupons, kas, atkarībā no tam piešķirtajām īpašībām, reprezentē virtuālu valūtu, vērtspapīru vai kaut kādu citu prasījuma tiesību pret emitentu. Tokeni vai virtuālās valūtas eksistē tikai virtuālā veidā un netiek uzskatīti par naudas līdzekļiem vai vērtspapīriem klasiskā izpratnē, proti, uz tiem neattiecas nevienas valsts klientu aizsardzības shēma. ICO tiek saukts arī par “Initial token offering” vai “tokenu pārdošanu”.

Bieži vien ICO emitenti pieņem dažādas kriptovalūtas norēķiniem par emitētajām virtuālajām valūtām vai tokeniem, kas ir piesaistīti kādam jaunajam uzņēmumam vai projektam. Katrs piedāvājums ir atkarīgs no ICO sākotnējās struktūras un veida, kā tas ir uzbūvēts. Digitāli emitēts tokens var būt gan piesaistīts kādam uzņēmumam, reprezentējot uzņēmuma daļu (līdzīgi akcijai vai parādsaistībām), vai arī var kalpot kā priekšapmaksa par jebkādiem pakalpojumiem, kas tiks sniegti nākotnē attiecīgā projekta ietvaros. FKTK vērš uzmanību uz iespējamiem riskiem, ieguldot ICO. Ne uzņēmumam, ne arī projektam nevienā brīdī nav pienākums atmaksāt investoram ieguldītos līdzekļus, kā arī bieži vien ICO projekti ir tādi, kas ir tikai sākotnējā izstrādes stadijā un mēdz būt gadījumi, kad projekts vai uzņēmums nav “dzīvotspējīgs”.

Virtuālās valūtas vai tokeni tiek izstrādāti un izplatīti izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju (Distributed ledger technology – ir tehnoloģija, kas ļauj decentralizēti, ātri, noturīgi un diezgan droši reģistrēt „sadalītā virsgrāmatā” jebkāda veida darījumus līdz ar pārskatu par iepriekš veiktajiem darījumiem) vai blokķēdes tehnoloģiju (Blockchain – izkliedēta datubāze, kas ir pastāvīgi augošs sakārtotu ierakstu, kurus dēvē par blokiem, saraksts. Katrs bloks satur laika zīmogu un norādi uz iepriekšējo bloku. Blokķēdes ir īpaši drošas pret ierakstu izmainīšanu — lai izmainītu kādu no senākiem blokiem, ir jāveic izmaiņas arī visos tam sekojošajos blokos. Bieži vien kalpo kā publisks visu jebkad veikto transakciju žurnāls). Tokenu veidi ir dažādi. Atšķirībā no klasiskā akciju Sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO), tokeni nerada īpašumtiesības piesaistītajā uzņēmumā vai projektā, kaut gan daži dod iespēju piedalīties uzņēmuma akcionāru balsošanas procesā. Dažas virtuālās valūtas vai tokeni tiek tirgoti otrreizējā tirgū, un/vai var būt apmaināmi pret reālo naudu, izmantojot specializēto virtuālās valūtas biržu pakalpojumus.

FKTK brīdina

ICO ir ļoti spekulatīvas, augsta riska investīcijas. ICO var būt uzbūvēts tādā veidā, ka tas nepakļaujas esošajam regulējumam, līdz ar to atstājot savus investorus ārpus jebkāda klientu aizsardzības mehānisma, ar lielu risku pazaudēt pilnīgi visus ieguldītos līdzekļus. Tāpat ICO ir pakļauti lielākiem krāpšanas un nelikumīgu darījumu riskiem to anonimitātes principu dēļ un iespējas piesaistīt lielas naudas summas īsā laika periodā.

FKTK vērtēs katru ICO modeli atsevišķi, jo pastāv dažādi ICO uzbūves modeļi un atsevišķos gadījumos tokens pēc būtības var atbilst Finanšu instrumentu tirgus likumā (FITL) uzskaitītajiem finanšu instrumentiem, tāpēc var būt situācijas, kad attiecībā uz šādiem tokeniem ir piemērojamas FITL prasības.

Investoriem ir jābūt ļoti uzmanīgiem un informētiem par visiem iespējamiem riskiem. Pirms pieņemt lēmumu par iesaistīšanos ICO darījumos, FKTK iesaka veikt projekta detalizētu izpēti. FKTK vērš uzmanību, ka investoram ir jābūt ļoti pieredzējušam un pārliecinātām par ICO projektu un tā kvalitāti, sākotnēji izpētot projekta biznesa plānu, tehnoloģijas, iesaistītās personas, ja tāda informācija ir pieejama. Investoriem ir jāapzinās, ka viņi jebkurā brīdī var pazaudēt visus ieguldītos līdzekļus.

Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestāde (ESMA) arī brīdina investorus un uzņēmumus, kas nodarbojas ar ICO, par lieliem riskiem, kas saistīti ar investīcijām ICO: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-ico-risks-investors-and-firms

Galvenie riski

• Regulējums: vairākums ICO netiek regulēti, vairāki darbojas pārrobežā. Tomēr, iespējams, ka atsevišķiem ICO projektiem ir nepieciešams saņemt atļauju publiskā piedāvājuma izteikšanai vai ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar FITL prasībām.

• Investoru vai noguldītāju aizsardzība: uz ICO, kas netiek regulēti, neattiecas ne Ieguldītāju aizsardzības likums, ne Noguldījumu garantiju likums.

• Liels risks pazaudēt visas investīcijas: daudzi ICO projekti ir sākotnējā izstrādes stadijā, līdz ar to nav iespējas pienācīgi novērtēt uzņēmuma vai projektam piesaistītā tokena cenas aprēķinu. Nav garantijas, ka uzņēmums vai projekts būs veiksmīgs, kā arī nav garantijas, ka investētie līdzekļi tiks atgriezti investoriem.

• Cenu svārstīgums (volatilitāte): token cena, līdzīgi kriptovalūtas cenai, var būt ļoti svārstīga, bez jebkādiem objektīviem iemesliem.

• Krāpšanas iespējas: daži tokenu emitenti var izmanot piesaistītos līdzekļus citādākiem mērķiem, nekā tas sākotnēji tika plānots un prezentēts projekta prezentācijā vai aprakstošajā informācijā.

“White paper”: ICO parasti sniedz tikai “white paper” informāciju, kas pēc mērķa un būtības ir pielīdzināma emisijas prospektam, bet nav atbilstoša prospekta saturu regulējošām prasībām. “White paper” izklāstītā informācija var būt maldinoša un nesaturēt visu nepieciešamo informāciju, lai klients varētu pieņemt izsvērtu un apzinātu lēmumu. Ir nepieciešamas ļoti labas tehniskās zināšanas, lai varētu saprast un izvērtēt tokena raksturojumu un riskus.

• Maldinošs mārketings: ICO laikā var tikt izplatīta klientu maldinoša un nepatiesa reklāma un tiek izmantota tāda produkta izplatīšanas tehnika, kas agresīvā veidā izceļ informāciju par tokenu vai emitējamo virtuālo valūtu priekšrocībām (pārsvarā – par sagaidāmo cenu bez jebkāda ekonomiska pamatojuma), noklusējot informāciju par riskiem.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!