European Prosperity Club Corporation

24.08.2005
  • Sadaļa:

Rīgā 24.08. 2005.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par nelicencētu kompāniju piedāvājumiem ieguldīt naudu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk –FKTK) ir atkārtoti saņēmusi informāciju, ka Latvijas iedzīvotājiem tiek piedāvāts ieguldīt savus līdzekļus ārvalstu investīciju kompānijās nolūkā nopelnīt. Solītie procentu ienākumi (līdz pat 40% peļņas no ieguldītā) ir neadekvāti pašreizējām finanšu tirgu attīstības un peļņas iespējām. Turklāt ikvienam tirgus dalībniekam, kurš vēlas veikt uzņēmējdarbību Latvijā, piesaistot noguldītāju un ieguldītāju līdzekļus, ir jābūt licencei šādam uzņēmējdarbības veidam. Valstisko uzraudzību pār šo uzņēmējdarbības veidu Latvijā nodrošina FKTK, un tās pārvaldītajā Noguldījumu garantiju fondā (tālāk – NGF) vai Ieguldītāju aizsardzības sistēmā uzkrātie līdzekļi garantē fizisko un juridisko personu noguldījumus līdz likumā noteiktajam apmēram. 2005. gadā garantētā atlīdzība noguldītājam katrā Latvijas kredītiestādē ir seši tūkstoši latu.

Savukārt nelicencētiem noguldījumu piesaistītājiem nav šādas garantiju sistēmas un nav valstiskās uzraudzības, jo šāda veida darbība ir nelikumīga. Informācija par visiem Latvijā licencētiem finanšu starpniekiem un pārrobežu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir atrodama FKTK mājas lapā:www.fktk.lv.

FKTK vēlas brīdināt, ka piedāvājumi (piemēram, no European Prosperity Club Corporation), kas Latvijas iedzīvotājiem piedāvā ieguldījumu vai noguldījumu pakalpojumus, gūstot peļņu no 20%  līdz pat 40% ir ekonomiski nepamatoti, turklāt kompānija nav tiesīga Latvijā piedāvāt šāda veida pakalpojumus, jo nav šeit licencēta vai nav informējusi FKTK par nodomiem sniegt  pārrobežu pakalpojumus.

Tādēļ FKTK atkārtoti iesaka atturēties no darījumiem ar nelicencētiem pakalpojumu piedāvātājiem Latvijā.

 

Ieva Upleja 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

 tālr.: 777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm