Sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju

  • Sadaļa:

Kas jāņem vērā saistībā ar jaunām Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju

Ņemot vērā Krievijas agresiju pret Ukrainu un militāro uzbrukumu Ukrainai, Eiropas Savienība un citas valstis turpina pastiprināt sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, kas ietekmēs arī veiktos un saņemtos maksājumus uz un no Krievijas un Baltkrievijas. Noteikto finanšu sankciju ietvaros tiks iesaldēti Krievijas un Baltkrievijas sankcionēto personu līdzekļi, kas atrodas Latvijas finanšu iestādēs, kā arī personām nebūs iespējams veikt un saņemt maksājumus sankcionētajām personām, kā arī veikt maksājumus par sankcijās noteiktajām precēm un pakalpojumiem, kā arī veikt operācijas ar finanšu instrumentiem atbilstoši sankcijās paredzētajiem ierobežojumiem.

Sankcijas ir noteiktas arī virknei Krievijas banku, kas nozīmē, ka nevarēs tikt veikti maksājumi ar šīm bankām. Vienlaikus sankciju regulējums paredz iespēju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK) sniegt atļaujas maksājumu veikšanai, ja tas ir saistīts ar personu pamatvajadzību nodrošināšanu (piemēram, pensiju saņemšana, valsts nodevu maksājumi, medicīniskie izdevumi u. tml.). Ņemot vērā, ka daudziem Latvijas iedzīvotājiem ir saikne ar Krieviju un Baltkrieviju, lai nodrošinātu maksājumu izpildi, kas nepieciešami personu pamatvajadzību apmierināšanai, FKTK izsniegusi finanšu iestādēm vispārējo saskaņojumu šādu maksājumu izpildei. Ja personas maksājums neietilps vispārējā saskaņojuma tvērumā, bet pēc savas būtības un rakstura būtu atzīstams par nepieciešamu personas pamatvajadzību nodrošināšanai, persona var vērsties ar lūgumu apkalpojošā bankā. Savukārt banka tālāk vērsīsies pēc individuāla maksājuma izpildes atļaujas FKTK.

FKTK aicina iedzīvotājus izturēties ar sapratni, ja bankas uzdod papildu jautājumus par maksājumu uz vai no Krievijas vai Baltkrievijas izpildes mērķi vai maksājumu detaļām. Šīs papildu izpētes mērķis ir pārliecināties, ka maksājumi netiek veikti sankcionētajām personām vai šo personu interesēs.

Informējam, ka jebkurai personai ir saistošas Eiropas Savienības sankcijas, savukārt finanšu sektors papildus Eiropas Savienības sankcijām ievēro arī ASV (OFAC) noteiktās sankcijas.

Aktuālā informācija par Eiropas Savienības un ASV (OFAC) noteiktajām sankcijām

Eiropas Savienības sankcijas

ASV (OFAC) sankcijas

Kontakti

Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi par sankcijās noteikto finanšu ierobežojumu ievērošanu, aicinām sazināties ar FKTK

  • pa e-pastu: sankcijas@fktk.lv
  • pa tālruņa numuru: 67 774 800.

Savukārt gadījumā, ja Jums ir vispārīgi jautājumi par sankcijām, aicinām sazināties ar Ārlietu ministriju, rakstot uz e-pastu sankcijas@mfa.gov.lv. Papildu informācija arī Ārlietu ministrijas tīmekļvietnes sadaļā par sankcijām.

Eiropas uzraudzības iestāžu paziņojumi

  • Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes paziņojums par uzraudzību saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un kara ietekmi uz ES finanšu tirgiem (14.03.2022.)
  • Eiropas Banku iestādes aicinājums finanšu iestādēm (11.03.2022.)

Atjaunots: 07.10.2022.

Informācija par sankcijām krievu valodā

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm