Starptautiskās finanšu sankcijas

  • Sadaļa:

Starptautiskās finanšu sankcijas

Finanšu sankcijas var noteikt Eiropas Savienības (ES) Padome, izdodot regulas, kuras ir tieši piemērojamas visās ES dalībvalstīs, ANO Drošības padome, kā arī citu valstu kompetentās iestādes. ANO Drošības padomes noteiktās sankcijas ES īsteno ar attiecīgām ES Padomes regulām.

Tiklīdz stājusies spēkā ES Padomes regula par finanšu sankciju piemērošanu, kurā noteikti arī konkrēti fizisku vai juridisku personu vārdi, uz ko attiecas līdzekļu iesaldēšanas pienākums, Latvijas kredītiestādēm un finanšu iestādēm ir jāiesaldē šo personu līdzekļi un visiem Latvijas Republikā reģistrētajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem ir aizliegts veikt visu veidu operācijas ar finanšu līdzekļiem un finanšu instrumentiem, kas daļēji vai pilnībā, tieši vai netieši pieder personām, pret kurām saskaņā ar ES Padomes regulu ir ieviesti finanšu ierobežojumi.

Katras kredītiestādes un finanšu iestādes pienākums ir pārbaudīt, vai viņu klientu lokā ir personas, kuru vārdi/nosaukumi sakrīt ar sankciju sarakstos norādītajiem un attiecīgi veikt līdzekļu iesaldēšanu. Tas nozīmē, ka tiek iesaldēti visi līdzekļi, kas ir sarakstos minēto personu īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.  Turklāt nekādi līdzekļi nedrīkst tikt tieši vai netieši darīti pieejami šādām personām.
Līdzekļi jāiesaldē, tiklīdz stājusies spēkā ES regula. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pienākums ir raudzīties, lai šīs darbības tiktu nodrošinātas visās Latvijā kredītiestādēs un finanšu iestādēs. FKTK nepieciešamības gadījumā ir tiesīga pieņemt lēmumu par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis http://eur-lex.europa.eu/homepage.html ir vienīgais juridiski saistošais avots, kurā pieejami ES tiesību aktu oficiālie izdevumi, tajā skaitā ES Padomes regulas par finanšu sankciju piemērošanu.

FKTK arī aicina kredītiestāžu klientus un kredītiestādes izvērtēt riskus, kas saistīti ar sadarbību ar personām, pret kurām noteiktas starptautiskās finanšu sankcijas, tajā skaitā sankcijas, kuras pret personām noteikušas citu valstu kompetentās iestādes. Kredītiestādes praksē var arī piemērot tiesiski pieejamos instrumentus, lai mazinātu riskus kredītiestādēm vai to klientiem tikt iesaistītiem darījumos ar personām, pret kurām ir noteiktas sankcijas.

Noderīgas saites
Konsolidētais ES sankciju saraksts:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!