Terorisma finansēšanas novēršana

  • Sadaļa:

Kas ir terorisms?

Atbilstoši Krimināllikuma 88. pantā ietvertajam par terorismu uzskatāma spridzināšana, dedzināšana, kodolķīmisko, ķīmisko, bioloģisko, bakterioloģisko, toksisko vai citu masveida iznīcināšanas ieroču lietošana, masveida saindēšana, epidēmija, epizootiju izplatīšanu, personas nolaupīšana, ķīlnieku sagrābšana, gaisa, sauszemes vai ūdens transportlīdzekļu sagrābšana vai citādās darbības, ja tās veiktas nolūkā iebiedēt iedzīvotājus vai piespiest valsti, tās institūcijas vai starptautiskas organizācijas izdarīt kādu darbību vai atturēties no tās, vai kaitēt valsts, tās iedzīvotāju vai starptautiskas organizācijas interesēm.

Kas ir terorisma finansēšana?

Saskaņā ar Krimināllikuma 88.1 pantu par terorisma finansēšanu atzīstama jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas tieša vai netieša vākšana vai nodošana ar mērķi tos izmantot vai zinot, ka tie tiks izmantoti pilnīgi vai daļēji, lai izdarītu vienu vai vairākus terora aktus vai lai tos nodotu teroristu grupas vai individuāla terorista rīcībā.

Teroristu darbības mērķis parasti ir iedzīvotāju iebiedēšana vai valdības piespiešana darīt kaut ko. Tas tiek panākts mērķtiecīgi nogalinot, apdraudot vai kaitējot cilvēkiem, izraisot īpašuma bojāšanu vai izjaucot pakalpojumu sniegšanu vai iekārtu un sistēmu darbību.

Nav lielas atšķirības starp to, kā teroristi un noziedznieki izmanto finanšu sistēmu. Tāpat kā noziedznieku grupas arī teroristu grupas meklē iespējas kā izveidot un uzturēt finanšu infrastruktūru savu darbību atbalstam. Šim nolūkam tiek meklēti dažādi finansējuma avoti, kā arī tiek meklētas iespējas un veidi līdzekļu avotu un teroristu darbības sasaistes apslēpšanai.

Finanšu sistēmas izmantošana nodrošina, ka līdzekļi ir pieejami terora akta veikšanai nepieciešamo iekārtu un pakalpojumu saņemšanai.
Ir jāņem vērā divas pamatatšķirības starp teroristu mantu (līdzekļiem) un noziedznieku mantu (līdzekļiem), proti:

  • Līdzekļu apmēri, kas nepieciešami terora aktu finansēšanai ne vienmēr ir nozīmīgi un darījumu veikšanai nav nepieciešamas sarežģītas shēmas;
  • Teroristus var finansēt no legāli iegūtiem līdzekļiem, t.sk., ziedojumiem, un ir apgrūtinoši noteikt brīdi, kurā šādi leģitīmi līdzekļi kļūst par teroristu īpašumu.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta sagatavotie metodiskie materiāli par terorisma finansēšanas novēršanu:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!