FKTK atkārtoti brīdina par riseglobal.us piedāvātajiem pakalpojumiem

14.06.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) atkārtoti brīdina par uzņēmuma RiseGlobal Limited (Māršala salas), izmantojot zīmolu RISEGLOBAL, piedāvātajiem ieguldījumu pakalpojumiem tīmekļa vietnē https://riseglobal.us/. FKTK norāda, ka minētajam pakalpojumu sniedzējam nav tiesību nodarboties ar ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu Latvijā.

RISEGLOBAL pakalpojumu sniegšanā un maksājumu organizēšanā var tikt iesaistīts virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā virtuālās valūtas maksājumu un maiņas pakalpojumus.

RISEGLOBAL pārstāvji, veicot telefona zvanus, aicina iesaistīties ieguldījumu darījumos, kuru piedāvāšanai un sniegšanai Latvijā nav saņemta nepieciešamā atļauja. FKTK norāda, ka tā nav piešķīrusi licenci riseglobal.us un šo uzņēmumu uzņēmējdarbība nav pakļauta FKTK uzraudzībai. FKTK aicina nesaistīties darījumos ar riseglobal.us, kā arī neveikt maksājumus uz tā norādītiem virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzēju kontiem.

Ja jums ir nodarīti zaudējumi vai pastāv aizdomas par krāpšanu, aicinām vērsties Valsts policijā.

FKTK uzrauga tikai licencētus tirgus dalībniekus, kas saņēmuši attiecīgu licenci finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu piesaistei Latvijā. Tikai darījumos ar šādiem ieguldījumu piesaistītājiem klientu aizsargā valsts.

Iedzīvotājiem, kuri nav profesionāļi finanšu pakalpojumu jomā, bet vēlas veikt ieguldījumus, rekomendējam doties uz savu banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas saņēmusi attiecīgu licenci vai darbības atļauju. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums informēt par iespējamajiem riskiem un nodrošināt klienta riska profilam atbilstošu piedāvājumu.

FKTK aicina iedzīvotājus pirms sadarbības uzsākšanas ar kādu no finanšu, tajā skaitā ieguldījumu, pakalpojumu sniedzējiem pārliecināties par tā tiesībām piedāvāt un sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā. Informācija par licencētiem finanšu, tajā skaitā ieguldījumu, pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir pieejama FKTK tīmekļvietnē, kur norādīti licencētie pakalpojumu sniedzēji un pakalpojumu sniedzēji no citām dalībvalstīm, kam atļauts sniegt pakalpojumus Latvijā.

Savukārt FKTK tīmekļvietnes sadaļā Uzmanies! uzzināsiet, kā atpazīt nelicencētu pakalpojumu piedāvājumus un krāpšanas mēģinājumus, kā pasargāt sevi un kā rīkoties, ja esat kļuvis par krāpnieku upuri vai esat uzrunāts sadarboties ar nezināmām personām.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm