FKTK brīdina par finanšu pakalpojumu sniedzēju no Lielbritānijas

29.03.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) saņēmusi informāciju, ka Latvijas iedzīvotājiem tiek aktīvi piedāvāti Lielbritānijā licencētas elektroniskās naudas iestādes BEDFORD PAY LTD pakalpojumi. Komisija brīdina, ka BEDFORD PAY LTD kopš 01.01.2021. nav tiesību sniegt elektroniskās naudas un maksājumu pakalpojumus Latvijā.

Saistībā ar šo gadījumu FKTK vērš uzmanību uz breksita izraisītajām vispārējām izmaiņām regulējumā par finanšu pakalpojumu saņemšanu no Lielbritānijā reģistrētiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem.

Lielbritānijas finanšu iestādēm kopš 01.01.2021. nav tiesību aktīvi pašām vai ar kāda vietējā pārstāvja starpniecību piedāvāt un sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, ja tās nav ieguvušas nepieciešamās atļaujas turpmākai darbībai Latvijā vai kādā no Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm un par to paziņojušas FKTK.

Vienlaikus norādāms, ka Lielbritānijas finanšu iestādēm ir tiesības turpināt apkalpot jau esošos klientus – Latvijas rezidentus, ar kuriem finanšu pakalpojumu līgums tika noslēgts pirms 31.12.2020., ja klienti ir nepārprotami piekrituši tam, ka attiecīgie līgumi turpinās darboties Lielbritānijas teritorijā un atbilstoši Lielbritānijas regulējumam (nevis Eiropas Savienības vai Latvijas regulējumam).

Tāpat arī Latvijas rezidentiem ir tiesības pašiem vērsties pie Lielbritānijā reģistrētām finanšu iestādēm un saņemt no tām pakalpojumus. Tomēr klientiem jāņem vērā, ka šīm klienta-pakalpojumu sniedzēja attiecībām nebūs saistošs Eiropas Savienības vai Latvijas regulējums un tiesiskā aizsardzība (tai skaitā, sūdzības šādā gadījumā klienti varēs iesniegt vienīgi Lielbritānijas finanšu uzraudzības iestādēm, nevis FKTK).

FKTK aicina iedzīvotājus pirms sadarbības sākšanas ar kādu no finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu vai maksājumu pakalpojumu, sniedzējiem pārliecināties par tā tiesībām piedāvāt un sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā.

FKTK aicina ikvienu personu, kura vēlas izmantot finanšu pakalpojumus, pārliecināties, vai pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt šādus pakalpojumus. Informācija par visiem licencētajiem pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir atrodama FKTK tīmekļvietnes sadaļā Tirgus dalībnieki vai ievadot meklēto nosaukumu FKTK tīmekļvietnes meklētājā.

Ja tomēr ir vēlme sadarboties ar Lielbritānijā vai kādā citā trešajā valstī reģistrētu finanšu iestādi, FKTK aicina Latvijas rezidentus rūpīgi pārliecināties, ka finanšu pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis nepieciešamās darbības atļaujas savā reģistrācijas valstī.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm