FKTK brīdina par VIVAT Verwaltungs GmbH (VIVAT Multitalent AG) piedāvātajiem nelicencētiem pakalpojumiem Latvijā

19.03.2019
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) brīdina par nelicencēta ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja VIVAT Verwaltungs GmbH (VIVAT Multitalent AG) piedāvātajiem ieguldījumu pakalpojumiem tās tīmekļa vietnē https://www.multitalent.ag/lv/ vai pie individuāliem pārstāvjiem Latvijā. FKTK norāda, ka minētajam pakalpojumu sniedzējam nav tiesību nodarboties ar ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanu Latvijā.

VIVAT Verwaltungs GmbH aicina iedzīvotājus veikt ieguldījumus, pieņemot no tiem naudas līdzekļus un solot procentu maksājumus. VIVAT Verwaltungs GmbH nav saņēmusi nepieciešamo atļauju ieguldījumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanai Latvijā, tādējādi tā nav tiesīga piedāvāt ieguldījumu pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem un izsludināt atmaksājamo līdzekļu pieņemšanu un pieņemt tos, kā arī maksāt par tiem procentus. Jebkuras darbības, kas ir saistītas ar finanšu pakalpojumiem, bez attiecīgas atļaujas (licences) ir aizliegtas.

Gadījumā, ja Jums ir nodarīti zaudējumi vai aizdomas par krāpšanu, aicinām vērsties policijā.

FKTK aicina ikvienu personu, kura vēlas izmantot finanšu pakalpojumus, pārliecināties, vai iespējamais pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt šādus pakalpojumus Latvijā.

Iedzīvotājiem, kuri nav profesionāļi finanšu pakalpojumu jomā, bet vēlas veikt ieguldījumus, rekomendējam doties uz savu banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas FKTK saņēmušas attiecīgu licenci vai darbības atļauju. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums informēt par iespējamajiem riskiem un nodrošināt klienta riska profilam atbilstošu piedāvājumu.

Informācija par licencētām ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir pieejama FKTK tīmekļa vietnē – Licencētie pakalpojumu sniedzēji un Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji no citām dalībvalstīm, kam atļauts sniegt pakalpojumus Latvijā: https://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/ieguldijumu-pakalpojumu-sniedzeji/

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm