FKTK kompetence sūdzību izskatīšanā

  • Sadaļa:

Par ko var sūdzēties FKTK, kādus jautājumus izskatīs FKTK un kādus ar apdrošināšanu saistītus strīdus nerisina FKTK?

FKTK izskatīs iesniegumus, kuros būs sniegta informācija par apdrošinātāja vai apdrošināšanas izplatītāja darbības neatbilstību Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma, Apdrošināšanas līguma likuma vai Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma prasībām, piem., apdrošināšanas līguma noteikumu neatbilstība Apdrošināšanas līguma likuma prasībām, informācijas nesniegšana apdrošinātajam vai personai, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību, ja apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais ir fiziska persona – lēmuma par apdrošināšanas atlīdzību pieņemšanu termiņa neievērošana, u.c.

FKTK neiejauksies apdrošinātāja un iesnieguma iesniedzēja individuālo privāttiesisko strīdu risināšanā, neizskatīs iesniegumus par patērētāju tiesību pārkāpumiem, neregulēs apdrošinātāja un apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā abpusēji parakstīto apdrošinājuma līgumu nosacījumus un izpildes kārtību, kā arī neveiks ekspertīzes un nesniegt atzinumus par apdrošinātāju vai citu iestāžu pieņemtajiem lēmumiem vai veiktajām ekspertīzēm.

Kā var iesniegt sūdzību FKTK, kāda ir sūdzību izskatīšanas kārtība, termiņi?

Iesniegumu FKTK var iesniegt jebkurā no ērtākajām formām – ar vēstuli papīra formā, e-pastā ar drošu elektronisku parakstu vai caur www.latvija.lv vai mutiski.

FKTK kontakti:
Adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 6 7774800
E-pasts: fktk@fktk.lv

Iesniegums tiks nodots izskatīšanai atbildīgajai personai, un atbilde tiks sniegta ne vēlāk kā 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!