Fortitude Asset Consultants

23.01.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 15.10.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

FKTK brīdina par nelikumīgu pakalpojumu sniedzēju Lielbritānijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) rīcībā ir informācija par it kā Latvijā reģistrētu/licencētu ieguldījumu pakalpojumu kompāniju Fortitude Asset Consultants, kura piedāvā savus pakalpojumus Lielbritānijā, taču nav tiesīga piedāvāt šādus pakalpojumus.

No Lielbritānijas finanšu sektora uzraudzības iestādes – Financial Services Authority (turpmāk – FSA) Komisija ir saņēmusi paziņojumu par kompānijas Fortitude Asset Consultants neatļautu darbības veikšanu Lielbritānijā. Kompānija kā savu adresi norāda adresi Latvijā – Rīgā, Brīvības ielā 47/20. FSA ir Komisiju informējusi, ka Lielbritānijas uzraudzības iestāde kompānijai Fortitude Asset Consultants nav devusi atļauju darbībai Lielbritānijā.

Kompānijai Fortitude Asset Consultants nav tiesību aktos noteiktajā kārtībā izsniegtas licences darbībai arīLatvijā ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai. Tādējādi tai Latvijā nav tiesību ne piedāvāt, ne arī sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus.

Lai arī kompānija Fortitude Asset Consultants tās mājas lapā internetā ( www.fortitudeassetconsultants.com ) kā savu adresi (mājas lapas sadaļā ABOUT US) un arī kontaktadresi (mājas lapas sadaļā CONTACT US) norāda adresi Latvijā – Rīgā, Brīvības ielā 47/20, LV- 1011, saskaņā ar K omisijas rīcībā esošo informāciju kompānija ar nosaukumu Fortitude Asset Consultants Latvijas Komercreģistrā kā juridiska persona Komerclikumā noteiktajā kārtībā nav reģistrēta.

Nelicencēta komercdarbība, pieņemot noguldījumus vai piesaistot ieguldījumus, ir krimināli sodāma darbība. Komisija tiesību aktos noteiktajā kārtībā neuzrauga šādu kompāniju darbību un tādējādi arī ieguldītāju intereses netiek valstiski aizsargātas.

Komisija aicina ikvienu ieguldītāju pārliecināties vai iespējamais ieguldījumu vai aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt šādus pakalpojumus. Informācija par visām juridiskām personām, kurām atļauts veikt darbību Latvijā, ir pieejama Komisijas mājas lapā internetā sadaļā ”Tirgus dalībnieki” (mājas lapas adrese: www.fktk.lv).

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774807,e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm