Garantijas

  • Sadaļa:

Kas notiek ar finanšu instrumentu un vērtspapīru ieguldījumiem, ja pakalpojumu sniedzējs bankrotē?

Ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm ir pienākums klientam piederošos finanšu instrumentus turēt šķirti no saviem finanšu instrumentiem – tas nozīmē, ka klientam piederošie finanšu instrumenti nedrīkst tikt ieskaitīti bankrotējoša ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja mantā.

Papildus atbilstoši Ieguldītāju aizsardzības likuma nosacījumiem gadījumos, kad ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji (kredītiestādes, ieguldījumu pārvaldes un brokeru sabiedrības) nespēj izpildīt saistības pret saviem klientiem, ieguldītājiem ir tiesības saņemt kompensāciju. Katram ieguldītājam tiek garantēta atlīdzība 90% apmērā no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 20 000 eiro.

Kā ir aizsargāta nauda, kas tiek izmantota darījumiem ar vērtspapīriem vai atvasinātiem finanšu instrumentiem?

Darījumiem ar vērtspapīriem vai finanšu instrumentiem izmantotās naudas aizsardzība ir atkarīga no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja.

Kredītiestādē darījumiem ar vērtspapīriem vai finanšu instrumentiem izmantotā nauda tiek aizsargāta atbilstoši Noguldījumu garantiju likumā paredzētajam – noguldītājam garantēta atlīdzība līdz 100 000 eiro katrā kredītiestādē vai gadījumos, ja darījumos ar vērtspapīriem vai finanšu instrumentiem izmantotā nauda tiek turēta kredītiestādes ārpusbilancē, tad atbilstoši Ieguldītāju aizsardzības likumā paredzētajam kredītiestādē tiek garantēta atlīdzība 90% apmērā no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums.

Ja savas saistības nespēj pildīt ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai brokeru sabiedrība, tad ieguldītājam atbilstoši Ieguldītāju aizsardzības likumā paredzētajam tiek garantēta atlīdzība 90% apmērā no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 20 000 eiro.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm