Garantijas

  • Sadaļa:

Vai pensiju fonds vai turētājbanka var izmantot pensiju 3. līmeņa dalībnieku uzkrāto kapitālu savu finanšu grūtību segšanai?

Nē. Viss individuālajā kontā uzkrātais kapitāls ir dalībnieka īpašums un tiek turēts šķirti no pensiju fonda, līdzekļu pārvaldītāja un turētājbankas līdzekļiem, un ne pensiju fonds, ne banka nevar pretendēt uz šiem līdzekļiem. Pensiju fonda vai turētājbankas maksātnespējas gadījumā šie līdzekļi tiek pārskaitīti citam pensiju fondam vai veikta turētājbankas nomaiņa.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm