“GE Money Bank” bijušo klientu ievērībai, kam jādzēš reģistrētais apgrūtinājums

  • Sadaļa:

“GE Money Bank” bijušo klientu ievērībai, kam jādzēš reģistrētais apgrūtinājums

No 28.10.2013. tika anulēta AS “GE Money Bank” (iepriekšējie nosaukumi arī AS “BALTIC TRUST BANK” un AS “Baltijas Tranzītu banka”) izsniegtā licence kredītiestādes darbībai un atļauta bankas reorganizācija par komercsabiedrību AS “GE CAPITAL LATVIA”, kas nesniedz finanšu pakalpojumus. Šī komercsabiedrība savukārt ir likvidēta un izslēgta no Uzņēmumu reģistra 30.12.2016. 

Pēdējā laikā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) vērsušies vairāki bijušie bankas klienti, kuri savulaik ir saņēmuši aizdevumu minētajā bankā, aizdevumu ir atmaksājuši, bet nekustamais īpašums vai reģistrējama kustama manta, piemēram, automobilis, joprojām palicis apgrūtināts ar hipotēku, ķīlu un atsavināšanas aizliegumu (turpmāk visi kopā saukti “apgrūtinājums”) AS “GE Money Bank” (AS “BALTIC TRUST BANK” vai AS “Baltijas Tranzītu banka”) labā. 

FKTK vērš uzmanību, ka neviens no minētajiem subjektiem vairs nepastāv, attiecīgi nav nevienas personas, kas varētu dot bankas piekrišanu apgrūtinājuma dzēšanai zemesgrāmatā vai citā publiskajā reģistrā. Likvidētai komercsabiedrībai nav arī tiesību un saistību pārņēmēja vai pārstāvja, kurš varētu tās vārdā veikt kādas darbības apgrūtinājuma noņemšanai. 

Lai dzēstu šādu apgrūtinājumu personai – apgrūtinātā nekustamā īpašuma vai kustamas mantas īpašniekam – pašai jāvēršas vispārējās jurisdikcijas tiesā Civilprocesa likuma 37. vai 38. nodaļā noteiktajā kārtībā ar pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu vai tiesību dzēšanu. 

Minētajās Civilprocesa likuma nodaļās ir noteikts, kā norit juridisko faktu konstatēšana un tiesību dzēšana uzaicinājuma kārtībā. Tas ļauj tiesai pēc personas pieteikuma un tam pievienotajiem pierādījumiem konstatēt saistību izpildes faktu – saņemtā aizdevuma atmaksu; faktu, ka persona, kuras labā nostiprināts apgrūtinājums vairs nepastāv; un, ja saistības izpildē nav ieinteresēta kāda trešā persona, lemt par apgrūtinājuma dzēšanas pamatotību. 

Kā papildus informācija tiesai savu saistību izpildes faktam bez personas rīcībā esošiem dokumentiem, kas pierāda izsniegtā aizdevuma atmaksu, var kalpot Kredītu reģistrā iekļautās ziņas. Informāciju par šādu ziņu pieprasīšanas un saņemšanas kārtību var uzzināt Latvijas Bankas mājas lapā – https://www.bank.lv/par-mums/uzdevumi/kreditu-registrs/informacijas-pieprasijums

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Kredītu reģistra likuma 6. pantu Kredītu reģistrā iekļautajām ziņām ir informatīvs raksturs un tās nepierāda klienta un klienta galvinieka saistību un to pārkāpumu esamību vai neesamību, tāpēc Kredītu reģistrā iekļauto ziņu izmantošana par pierādījumu ir ierobežota.

Šis ir FKTK skaidrojošs materiāls.  FKTK nesniedz juridiskas konsultācijas civiltiesību jautājumos. Lai iegūtu plašāku un precīzāku informāciju un rastu katras konkrētās situācijas risinājumu, aicinām vērsties pēc juridiskās palīdzības pie civiltiesību jomā praktizējošiem juristiem vai zvērinātiem advokātiem. 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā