Informācija LAS “Latvijas Krājbanka” noguldītājiem par garantētās atlīdzības izmaksu

  • Sadaļa:

Informācija LAS “Latvijas Krājbanka” noguldītājiem par garantētās atlīdzības izmaksu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) informē, ka saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem Noguldījumu garantiju likumā, kas stājās spēkā 14.06.2014. un 3. pantā noteikto noguldītāji garantēto atlīdzību var saņemt piecu gadu laikā no dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība kredītiestādē. Minētajai normai nav retrospektīvas iedarbības, tāpēc noguldītāju interešu aizsardzības labā, garantētās atlīdzības saņemšanas termiņš tiek skaitīts no attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienas.

Ņemot vērā Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto, ar 13.06.2019. likvidējamās AS “Latvijas Krājbanka” (Krājbanka) noguldītāji, kuriem ir pieejama garantētā atlīdzība, bet nebūs to saņēmuši, zaudēs tiesības saņemt garantēto atlīdzību.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 19. panta piektajā daļā noteikto, ja piecu gadu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas zvērināts tiesu izpildītājs (ZTI) vai nodokļu (nodevu) administrācija (VID) nav vērsusi piedziņu pret noguldītāja naudas līdzekļiem, izbeidzas zvērināta tiesu izpildītāja vai nodokļu (nodevu) administrācijas noteiktie ierobežojumi garantētās atlīdzības izmaksai. Līdz ar to, Krājbankas noguldītāji, kuriem garantētās atlīdzības saņemšanai līdz 13.06.2019. bija noteikti VID vai ZTI ierobežojumi (piemēram, apturētas jebkādas norēķinu operācijas vai uz laiku iesaldēti naudas līdzekļi kontā), sākot ar 13.06.2019. būs pieejama garantētā atlīdzība, kuru varēs saņemt piecu gadu laikā.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm