Jautājumi un atbildes par AS "PNB Banka" darbības apturēšanu

  • Sadaļa:

Kādēļ AS “PNB Banka” darbība ir apturēta?

Lēmums ir pieņemts, jo bankas saistības (parādi) pārsniedz tās aktīvus, tās kapitāla pietiekamība radītājs ir zem noteiktā minimuma. Eiropas Centrālajai bankai (ECB) sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) šādā situācijā ir jāreaģē, jo netiek izpildītas likumā noteiktās prasības. Lēmums apturēt bankas darbību ir pieņemts, jo banka nav izpildījusi uzraudzības laikā noteiktos pasākumus.

Ko šis lēmums nozīmē bankas klientiem?

Šobrīd apturēti visi bankas sniegtie pakalpojumi. Klienti īslaicīgi nepiekļūs saviem naudas līdzekļiem bankā, līdz tiks uzsākta garantēto atlīdzību izmaksa līdz 100 000 eiro katram. FKTK dara visu, lai garantēto atlīdzību izmaksa notiktu pēc iespējas ātrāk – ne vēlāk kā 2019. gada 27. augustam. Par šo procesu drīzumā sekos detalizētāka informācija.

Kā rīkoties noguldītājiem – klientiem fiziskām un juridiskām personām?

Tuvākajās dienās FKTK padome pieņems lēmumu par garantētās atlīdzības izmaksas kārtību. Aicinām bankas klientus sekot līdzi informācijai, kura tiks publiskota arī FKTK mājaslapā www.fktk.lv.

Ko darīt pensiju un pabalstu saņēmējiem, kuri šos pabalstus saņem AS “PNB Banka” un kuriem nav cita konta?

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) klientiem nepieciešams atvērt kontu citā bankā un sazināties ar VSAA. Pašlaik norit sarunas ar VSAA, lai klientiem piedāvātu iespēju nākamo pensiju vai pabalstu izmaksu saņemt garantēto atlīdzību izmaksu kontā. Par to FKTK un VSAA informēs tuvākajā laikā.

Ko darīt pensiju un pabalstu saņēmējiem, kuri šos pabalstus saņem AS “PNB Banka” un kuriem ir konts citā bankā?

Klientiem nepieciešams paziņot VSAA par citas bankas kontu, uz kuru turpmāk pārskaitīt pensiju vai pabalstu.

Kā rīkoties kredītņēmējiem?

Bankas darbības apturēšana neietekmē klienta pienākumu pildīt savas saistības. Kamēr kredītlīgums tiek pildīts, tikmēr nevienam nav tiesību neko mainīt tā nosacījumos vai piedzīt no klienta kredītu pirms noteiktā termiņa. Klientam nav jāsatraucas, kamēr viņš laikā pilda savas saistības.

Kā turpmāk klienti varēs piekļūt saviem naudas līdzekļiem?

Klientiem, kuriem bankā noguldīts līdz 100 000 eiro jebkurā valūtā valsts garantē noguldījuma atmaksu pilnā apmērā. Izmaksu veiks cita banka no Noguldījumu garantiju fonda līdzekļiem. Detalizētu informāciju par garantētās atlīdzības izmaksas kārtību, vietu un laiku FKTK sniegs tuvākajā laikā.

Ko šis lēmums nozīmē klientiem, kuriem bankā noguldīti vairāk nekā 100 000 eiro?

Šie klienti saņems garantēto maksimālo summu – 100 000 eiro. Tie klienti, kam noguldījumu summa pārsniedz valsts noteiktās garantētās atlīdzības griestus – 100 000 eiro, varēs pieteikt kreditora prasību par atlikušo summu bankas likvidācijas vai maksātnespējas procesa ietvaros.

Kad tiks uzsākta garantēto atlīdzību izmaksa?

Informāciju par garantētās atlīdzības izmaksas kārtību, vietu un laiku FKTK publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, savā mājaslapā www.fktk.lv un citos plašsaziņas līdzekļos. Saskaņā ar likumu, garantēto atlīdzību izmaksa ir jāuzsāk 8 darbdienu laikā no noguldījumu nepieejamības dienas.

Vai pēc AS “PNB Banka” darbības apturēšanas šīs bankas maksājumu kartes vairs nebūs derīgas?

Pēc bankas darbības apturēšanas AS “PNB Banka” izsniegtās maksājumu kartes nedarbosies.

Ko iesākt cilvēkiem ārvalstīs, kuriem norēķinu kartes ir vienīgais veids, kā norēķināties, piemēram, par viesnīcas pakalpojumiem?

Diemžēl vienīgā iespēja pēc bankas darbības apturēšanas saņemt naudu ārzemēs ir lūgt palīdzību draugiem/radiem/paziņām un izmantot naudas pārvedumu pakalpojumus.

Vai klientiem būs iespēja izmantot AS “PNB Banka” internetbanku?

Nē, pēc bankas darbības apturēšanas, AS “PNB Banka” internetbankas darbība arī tiek apturēta.

Kas notiks ar maniem pensiju plāna līdzekļiem?

Pensiju plānu līdzekļus pārvalda Bankas meitasuzņēmums – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “PNB Asset Management”, kas ir atsevišķa juridiska persona un pensiju plānu līdzekļu turētājbanka ir nevis AS “PNB Banka”, bet AS “Swedbank”, kurā šie līdzekļi tiek turēti šķirti no citiem līdzekļiem. AS “PNB Banka” darbības apturēšana nekādā veidā neietekmē pensiju plānu līdzekļu pārvaldīšanas un turēšanas procesu. AS “Swedbank” turpina veikt turētājbankas funkcijas un līdzekļu pārvaldītājs turpina līdzekļu pārvaldīšanu. Ja kādu iemeslu dēļ pārvaldītājs vairs nevarēs veikt pārvaldīšanu, tad pārvaldīšanu nodod citam līdzekļu pārvaldītājam vai to uz laiku pārņem turētājbanka (šajā gadījumā AS “Swedbank”).

Kas notiks ar maniem vērtspapīriem (piemēram akcijas, obligācijas) kas glabājās bankā?

AS “PNB Banka” nodrošina klientiem piederošo vērtspapīru šķirtu turēšanu ārpus bankas mantas, nodalīti no saviem līdzekļiem. Līdz ar to klienti varēs bez ierobežojumiem pārvest vērtspapīrus savā finanšu instrumentu kontā citā iestādē, tiklīdz būs tāda tehniskā iespēja. Pārveduma ātrumu var ietekmēt bankas kontrahentu rīcība.

Kas notiks ar atvērtām pozīcijām darījumos ar atvasinātājiem finanšu instrumentiem?

Ņemot vērā, ka AS “PNB Banka” ir apturēta finanšu pakalpojumu sniegšana, un lai nepieļautu situāciju, ka klienta līdzekļu atlikums bankā mainīsies pēc bankas darbības apturēšanas atvērtas pozīcijas dēļ, klienta darījumi ar atvasinātājiem finanšu instrumentiem tiks pārtraukti, noslēdzot pretējo darījumu bankas darbības apturēšanas brīdī.

Vai klientam ir iespējams pāriet uz citu banku?

Jā, šāda iespēja ir, atverot kontu citā bankā.

Kur klienti var vērsties ar jautājumiem?

Aktuālo kontakttālruņu saraksts ir publicēts FKTK mājaslapā www.fktk.lv
FKTK e-pasts: pnbbanka@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!