Informācija par pensiju plānā uzkrāto kapitālu

  • Sadaļa:

Kur pensiju 3. līmeņa dalībnieks var iegūt informāciju par savu uzkrājumu?

Reizi gadā pensiju fonds sagatavo dalībniekam individuālā konta pārskatu, kurā norāda veiktās iemaksas, veiktos atskaitījumus izdevumu segšanai, ienākumus no iemaksu ieguldīšanas un uzkrāto kapitālu pārskata sākumā un beigās. Papildus informāciju pensiju fonds sagatavo pēc dalībnieka pieprasījuma. Pensiju fonda mājaslapā regulāri tiek publicēta informācija par pensiju plānu ieguldījumu ienesīgumu, kā arī cita dalībniekiem noderīga informācija.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm