Jautājumi&atbildes par klientu kredītiem AS “Latvijas Krājbanka”

  • Sadaļa:

Par klientu kredītiem AS “Latvijas Krājbanka”

Ko darīt kredītņēmējiem, kuriem ir kredīts Krājbankā?

Pildīt savas saistības. Kamēr kredītlīgums tiek pildīts, tikmēr nevienam nav tiesību neko mainīt tā nosacījumos vai piedzīt no klienta kredītu pirms noteiktā termiņa. Klientam nav jāsatraucas, kamēr viņš laikā pilda savas saistības. Par šā brīža iespējām veikt kredītu atmaksu skaidrā naudā bankas Klientu apkalpošanas centros vai ar AS “Latvijas Krājbanka” konta starpniecību citā bankā, t. sk, kredītkaršu un overdraftu atmaksu informācija pieejama bankas mājas lapā un arī FKTK mājas lapā mēs informējam par jaunumiem. Saite: http://www.lkb.lv/lv/par_krajbanku/jaunumi/archyve?item=2096&page=

Ko un kad ir iecerēts darīt ar Bankas kredītportfeli?

Tas jājautā bankas maksātnespējas procesa administratoram KPMG Baltics SIA, jo pieņemt lēmumus par bankas kredītportfeli ir viņa kompetence.

Vai ir plānots sākt kredītu tūlītēju piedziņu?

Nē, šobrīd maksājumi jāveic atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

Cik izmaksā kredītiestādes maiņa?

Tie būs izdevumi, kas ir saistīti ar jauna kredīta saņemšanu (komisijas maksas, ķīlu noformēšana).

Vai iespējams „pa tiešo” dzēst kredītu Krājbankā no bankā uzkrātā depozīta?

Ja jautājums ir par naudas līdzekļiem Krājbankā, kuri nekalpo kā finanšu ķīla kredītam (ar finanšu ķīlas līgumu), tad – nē . Līdzekļi garantētās summas apmērā jāizņem AS “Citadele banka” un tad jāveic kredīta atmaksa.

Kas notiks ar restrukturizētajiem/parādu atgūšanas procesā esošajiem kredītiem?

Jāveic kredītu maksājumi atbilstoši līgumam. Jautājums par piedziņas procesiem ir administratora kompetencē.

Ko darīt, ja kredīts ir citā bankā un nevar nomaksāt, jo nauda ir Krājbankā?

Vispirms nekavējoties ir jāsazinās ar banku, kura izsniegusi kredītu (kurai veicams maksājums) un jāpaziņo par izveidojušos situāciju. Tas ir jādara ar mērķi kredītu izsniegušajai bankai darīt zināmu, ka saistībā ar to, ka noguldījumu garantētā summa tiks izmaksāta, grūtības ar kredīta maksājumiem ir īslaicīgas. Tālāko rīcību noteiks kredītu izsniegusī banka.

Ko darīt tiem uzņēmējiem, kuriem Krājbanka bija apstiprinājusi kredītlīdzekļus, bet tie vēl nebija izmaksāti? Vai tiek domāti risinājumi?

Arī šis jautājums ir bankas administratora kompetencē.

Ko darīt uzņēmējam, ja Krājbankā kredītam netika prasīta ķīla, bet jaunā kredītiestāde prasa ķīlu, ko uzņēmējs nevar nodrošināt?

Lai notiktu kredīta pārfinansēšana kādā citā bankā ir jābūt panāktai vienošanās starp aizņēmēju un potenciālo kreditoru par kreditēšanas nosacījumiem.

Vai un no kura datuma tiks rēķināti soda procenti par tiem Krājbankā saņemtajiem kredītiem, par kuriem patlaban nav iespējams norēķināties? Kad būs jāsāk kredīts atkal atmaksāt un kam?

Līgumsodi netiek piemēroti par laiku no 22.11. līdz 04.12. Savukārt no 05.12. tie atkal tiek piemēroti, jo no 29.11.2011.  ir nodrošināta iespēja veikt kredīta atmaksu atbilstoši līgumam.

Vai valsts varētu pārņemt Krājbankas kredītportfeli?

Atbilde uz šo jautājumu nav Komisijas kompetencē. Turpmāka rīcība un lēmumu pieņemšana par bankas aktīviem ir administratora kompetencē.

Informācija par kredītu maksājumu kārtību ir pieejama arī AS “Latvijas Krājbanka” mājas lapā:

http://www.lkb.lv/lv/par_krajbanku/jaunumi/archyve?item=2096&page=

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm