Mulberry Group, Mulberry Team, Wellwhell Public Limited

03.10.2007
  • Sadaļa:

Rīgā 03.10. 2005.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par ieteikumu atturēties no ieguldījumu veikšanas nelicencētās kompānijās (Mulberry Group, Mulberry Team, Wellwhell Public Limited )

Saskaņā ar masu saziņas līdzekļos 3. oktobrī pausto informāciju, European Prosperity Club Corporation (arī – European American Prosperity Trust Corporation), mainot nosaukumu uz Mulberry Group vai Mulberry Team, turpina Latvijā piedāvāt nelicencētus ieguldījumu pakalpojumus . FKTK informē, ka minētās kompānijas nav licencētas, tātad nav tiesīgas sniegt šādus pakalpojumus Latvijas iedzīvotajiem. Turklāt pastāv pamatotas aizdomas, ka minētajās ieguldījumu shēmās darbojas arī tādas kompānijas kā – Wellwhell Public Limited ; Pantley Assets Inc ., Berumen Corporation un Leo Finance Ltd.

Nelicencēta komercdarbība, pieņemot noguldījumus vai piesaistot ieguldījumus, ir krimināli sodāma. Ikvienam tirgus dalībniekam, kurš vēlas veikt komercdarbību Latvijā, piesaistot noguldītāju un ieguldītāju līdzekļus, ir jābūt licencei šādam komercdarbības veidam. Valstisko uzraudzību pār šo komercdarbības veidu Latvijā nodrošina FKTK. Nelicencēti komersanti netiek valstiski uzraudzīti un ieguldītāju intereses tādējādi netiek aizsargātas.

Informācija par visiem licencētiem finanšu starpniekiem un pārrobežu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir atrodama FKTK mājas lapā: www.fktk.lv . FKTK aicina ikvienu ieguldītāju pārliecināties vai iespējamais ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt šādus pakalpojumus.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm