Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

  • Sadaļa:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija jeb naudas “atmazgāšana”

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija jeb naudas “atmazgāšana” ir darbības, kuru rezultātā līdzekļi, kas iegūti no nelegālām/kriminālām darbībām tiek virzīti caur finanšu sistēmu tādā veidā, lai rastos iespaids, ka līdzekļi iegūti no likumīgiem avotiem. Izdošanās gadījumā likumpārkāpēji gūst labumu no šādi iegūtiem līdzekļiem.

Nepieciešamība legalizēt prettiesiskā ceļā (noziedzīgi) iegūtus līdzekļus ar finanšu sistēmas starpniecību ir nozīmīga prettiesisku darbību izdošanās nodrošināšanai. Iesaistītās personas meklē veidus, kā izmantot pasaules finanšu iestādes, lai gūtu labumu no noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Pasaules finanšu sistēmu integrācija, barjeru atcelšana brīvai kapitāla plūsmai un tehnoloģiju attīstība ir krietni atvieglojušas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas iespējas, vienlaikus padarot sarežģītāku iespēju izsekot veiktās legalizācijas posmiem.

Latvijas tiesību akti nosaka, ka par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem ir uzskatāmi līdzekļi, kuri tieši vai netieši iegūti personas īpašumā vai valdījumā, izdarot noziedzīgu nodarījumu vai citos Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos.

Laiku pa laikam pasaulē tiek nosaukti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apmēri, kuri pēc Starptautiskā Valūtas fonda aplēsēm veido 2-5% no pasaules iekšzemes kopprodukta. Tomēr aprēķināt precīzi legalizēto līdzekļu apmērus nav iespējams. Legalizēto līdzekļu apmēri ik gadu ir skaitāmi miljardos euro un rada nopietnas bažas. Tādēļ valstis un starptautiskās institūcijas veic pasākumus, lai novērstu legalizāciju un sauktu pie atbildības iesaistītās personas.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai parasti ir trīs stadijas:
• ievietošana (placement), kad skaidra nauda vai tās ekvivalents tiek ievietots finanšu sistēmā;
• izkārtošana (layering), kad tiek veikta virkne sarežģītu finanšu darījumu, lai maskētu naudas izcelsmi;
• integrācija (integration), kad līdzekļi tiek integrēti atpakaļ ekonomikā tā, lai izskatītos, ka to izcelsme ir likumīga.
Šāda vienkāršota pieeja neaptver visus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas paņēmienus, jo atkarībā no apstākļiem kāda no parastajām stadijām var arī tikt izlaista.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas loma

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzdevums ir samazināt iespēju izmantot Latvijas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, kā arī mērķtiecīgi darboties, lai saglabātu un paaugstinātu Latvijas finanšu sistēmas reputāciju.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija atbilstoši starptautiskajiem standartiem, Eiropas Savienības direktīvu un labās prakses prasībām pastāvīgi pilnveido un attīsta finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības un pārraudzības procedūras.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija kontrolē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku iekšējās kontroles sistēmu, lai novērstu iespēju izmantot Latvijas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai.

Noderīgas saites

Normatīvie akti:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas “Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi”

Ministru kabineta noteikumi:

“Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”

“Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām”

“Noteikumi par to trešo valstu sarakstu, kuru normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām”

Moneyval ziņojumi:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Countries/Latvia_en.asp

Eiropas Savienības direktīvas:

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/60/EK (26.10.2005.) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai

Eiropas Komisijas Direktīva 2006/70/EK (01.08.2006.), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/60/EK

Finanšu darījumu darba grupas (FATF) 40 rekomendācijas:

http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html.

Finanšu darījumu darba grupas (FATF) publicētā informācija par valstīm vai teritorijām, kurās nav normatīvo aktu cīņai ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu vai kurās tie ir ar būtiskām nepilnībām un tāpēc neatbilst starptautiskajām prasībām:

http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-oct2014.html
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-oct-2014.html

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!