Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

  • Sadaļa:

Rīgā, 22.03.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) padome 2010. gada 22. martā pieņēma lēmumu atļaut akciju sabiedrībai “Parex banka” (turpmāk – Banka) palielināt kredītu limitus esošajiem klientiem – juridiskām personām, t.i. – palielināt juridisko personu kopējo kredīta ekspozīciju (kredīti, garantijas un akreditīvi).

Palielināt kopējo kredīta ekspozīciju Banka turpmāk drīkstēs noteiktiem Bankas klientiem – juridiskām personām, ievērojot šādus nosacījumus: 1) juridiska persona ir Bankas klients ne mazāk kā piecus gadus; 2) klients izmanto vismaz piecus Bankas pakalpojumu veidus, t.sk. kredītu vai garantiju vai akreditīvu; 3) klienta saistības nav tikušas restrukturizētas pēdējo piecu gadu laikā un klientam nav bijuši regulāri maksājumu saistību izpildes kavējumi, un klients nav pieļāvis kredītlīguma vai cita ar kreditēšanu saistīta līguma būtiskus pārkāpumus; 4) klienta vai klienta savstarpēji saistītu klientu grupas zaudēšana var ietekmēt Bankas bruto ieņēmumus ne mazāk kā LVL 30’000 apmērā gadā; 5) klienta un/vai klienta savstarpēji saistītu klientu grupas naudas līdzekļu apgrozījuma Bankā atvērtajos kontos mēneša vidējā atlikuma summa saistību palielinājuma izsniegšanas brīdī ir ne mazāka kā LVL 1’000’000 un tiek uzturēta šādā līmenī vismaz pusgadu, vai klients savu naudas līdzekļu apgrozījumam un naudas līdzekļu glabāšanai izmanto Bankā atvērtos kontus ne mazāk kā 70% apmērā no klienta finanšu pārskatu apgrozījuma, kas ir ne mazāks kā 1,500,000 LVL gadā; 6) esošās grupas ekspozīcijas (kredīti, garantijas, akreditīvi) kopējais palielinājuma apmērs nepārsniedz 20% no klienta un klienta savstarpēji saistītu klientu grupas kopējās esošās grupas ekspozīcijas Bankā, pie nosacījuma, ka finansējuma nepieciešamība ir pamatota un ka klienta naudas plūsma ir pietiekama palielinātās saistību ekspozīcijas apkalpošanai; 7) saskaņā ar šiem kritērijiem klientiem izsniegtais kopējais kredītlīdzekļu limits nepārsniedz LVL 10,000,000 (vai ekvivalentu citā valūtā), un kuru piešķiršanai ir saņemts Bankas valdes apstiprinājums un Komisijas pilnvarnieka akcepts.

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Nākamā padomes sēde notiks pirmdien 2010. gada 29. martā plkst. 14:00.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja
tālr.: 6777 4800, e-pasts: anna.dravniece@fktk.lv

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!