Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

  • Sadaļa:

Rīgā 19.06.2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2009. gada 19. jūnija sēdē konstatēja, ka AS “Liepājas autobusu parks” revidēto 2008. gada pārskatu nav iesniedzis līdz 30.04.2009., proti, četru mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām, līdz ar to nav ievērots Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektajā daļā noteiktais par gada pārskata iesniegšanas termiņu. Komisija nolēma izteikt AS “Liepājas autobusu parks” brīdinājumu par Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta piektās daļas pārkāpumu.

Komisija atļāva apvienot “Parex Asset Management” ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības pārvaldē esošos atvērtos ieguldījumu fondus “Parex Eastern European Balanced Fund”, “Parex Eastern European Bond Fund”, “Parex Eastern European Local Currency Bond Fund” un “Parex Sabalansētais fonds”, izveidojot vienu atvērto ieguldījumu fondu “Parex Eastern European Fixed Income Funds” ar diviem apakšfondiem “Parex Eastern European Bond Fund” un “Parex Eastern European Balanced Fund”.

Padome nolēma reģistrēt akciju sabiedrības “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” nodibināto slēgto ieguldījumu fondu “Uzņēmumu investīciju fonds” un slēgto ieguldījumu fondu “Transporta uzņēmumu fonds” un atļaut izteikt publisko piedāvājumu par 500 ieguldījumu apliecību ar kopējo vērtību 500 000 latu katram fondam.

Komisijas padome nolēma izsniegt akciju sabiedrībai “IPS NORVIK Alternative Investments” licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai.

Padome atļāva AS DnB NORD Banka izteikt 35 200 000 vārda akciju publisko piedāvājumu ar vienas akcijas nominālvērtību Ls 1.

Komisijas padome nolēma pagarināt 01.12.2008. Ministru kabineta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņemtajā lēmumā “Par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu akciju sabiedrībai “Parex banka”” noteikto saistību izpildes ierobežojumu termiņu līdz 30.11.2009. Pieņemot lēmumu, Komisijas padome atzīmē, ka bankā ir veikta virkne pasākumu, lai stabilizētu bankas darbību un nodrošinātu likumā noteikto normatīvo prasību ievērošanu. Taču bankas rīcībā nav pietiekami likvīdo resursu, lai varētu patstāvīgi bez papildus valsts atbalsta veikt finanšu operācijas pilnā apmērā bez saistību izpildes ierobežojumiem. Banka drīkst veikt debeta operācijas ar klienta līdzekļiem, kuri pārsniedz klienta kopējo atlikumu 2009.gada 8.jūnijā, tādējādi atvieglojot maksājumu veikšanu bankas klientiem. Ar pilnu lēmuma “Par 01.12.2008. Ministru kabineta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma Nr. 1 (prot. Nr. 85 3. §) “Par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu akciju sabiedrībai “Parex banka”” pagarināšanu” tekstu var iepazīties Komisijas interneta mājas lapā.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2009. gada 3. jūlijā plkst. 10:00.

 
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Priekšsēdētājas biroja vadītāja
Kungu iela 1, LV – 1050
Tālrunis:  + 371 6777 4800
e-pasts: anna.dravniece@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!