Par LAS „Latvijas Krājbanka” maksātnespējas procesu 2015. gada decembrī

  • Sadaļa:

LAS „Latvijas Krājbanka” maksātnespējas process: 2015. gada decembrī

Administrators „KPMG Baltics” turpina darbu pie LAS „Latvijas Krājbanka” un tās meitasuzņēmumu piederošo īpašumu un citu aktīvu pārdošanas izsolēm. 2015. gada decembrī atgūto līdzekļu apjoms sasniedza 249 428 eiro, tajā skaitā 248 608 eiro no atgūtajiem kredītiem un 820 eiro no kustamās mantas pārdošanas.

Kopējā atgūtā summa no maksātnespējas procesa sākuma sasniedza ~ 213 milj. eiro.

Administratora primārais pienākums kā maksātnespējas administratoram ir atgūt maksimāli daudz līdzekļu, lai norēķinātos ar visiem Latvijas Krājbankas kreditoriem. LAS „Latvijas Krājbanka” pieteiktie kreditoru prasījumi 2015. gada decembra beigās bija ~502, 6 milj. eiro.

Noguldījumu garantiju fonds saskaņā ar likumu bankrota gadījumā ir pirmais prasītājs, kas saņem līdzekļus no bankas aktīvu pārdošanas. Tālākā kreditoru prasījumu apmierināšanas kārtība ir šāda: bankas darbinieki, nodokļu maksājumi, neizpildītie maksājumi valsts un pašvaldību budžetos, valsts prasījumi par garantētajiem kredītiem, pārējie likumīgie kreditori (t.sk. noguldītāji, kuriem ir bijis vairāk nekā 100 tūkstoši eiro), procentu maksājumi kreditoriem, kreditoru prasījumi, kas pieteikušies pēc termiņa, subordinētie aizdevumi un visbeidzot akcionāri.

Bankrota procedūras regulējums un minētā kreditoru rinda ir noteikta, lai Noguldījumu garantiju fonds kā valsts garantiju mehānisms nodrošinātu finansiālo stabilitāti un aizsargātu mazo noguldītāju intereses, garantējot tiem izmaksas līdz 100 tūkstošiem eiro.

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm