Par nelicencētiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem (Bridge Global Services Corp., Bridge Group, Bridge Holding (BZE) Ltd.)

07.07.2008
  • Sadaļa:

Rīgā 30.05.2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par nelicencētiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē, ka tās rīcībā ir nonākusi informācija par, iespējams, nelicencētu ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu, kuru Latvijas Republikā veic Panamā reģistrētas komercsabiedrības Bridge Global Services Corp. un Bridge Group, kā arī Belizā reģistrēta komercsabiedrība Bridge Holding (BZE) Ltd.

Minētās komercsabiedrības savus pakalpojumus, tādus kā finanšu instrumentu kontu atvēršana, piedāvā ar interneta starpniecību latviešu valodā mājas lapā www.bridgeltd.com, taču Bridge Global Services Corp., Bridge Group un Bridge Holding (BZE) Ltd. nav saņēmušas licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā. Tāpat Bridge biedriem ir iespēja pieteikties debetkartēm, kuru emitēšanu un apkalpošanu atbilstoši Kredītiestāžu likumam drīkst veikt tikai kredītiestādes. Pēc pagaidām neapstiprinātas informācijas dalībniekiem tiek solīts 400 procentu ienesīgums gadā, kas vairākkārt pārsniedz atdevi, ko normālos tirgus apstākļos būtu iespējams sagaidīt no investīcijām. Netipiski augsta ienesīguma solījumi rada pamatotas aizdomas par iespējamu krāpniecību, proti, šāds ienesīgums tiek solīts, jau iepriekš zinot, ka solījums netiks pildīts.

Ikvienam finanšu tirgus dalībniekam, kurš vēlas veikt komercdarbību Latvijā, piesaistot noguldītāju un ieguldītāju līdzekļus, ir jābūt licencei šādam komercdarbības veidam. Nelicencēta komercdarbība, pieņemot noguldījumus vai piesaistot ieguldījumus, ir krimināli sodāma. Valstisko uzraudzību pār šo komercdarbības veidu Latvijā nodrošina Finanšu un kapitāla tirgus komisija, tādēļ Komisija par minēto komercsabiedrību darbību ir informējusi Ekonomikas policiju. Nelicencēti komersanti netiek valstiski uzraudzīti un ieguldītāju intereses tādējādi netiek aizsargātas.

Informācija par visiem licencētajiem finanšu starpniekiem un pārrobežu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir atrodama Komisijas mājas lapā: www.fktk.lv.

Komisija aicina ikvienu ieguldītāju pārliecināties, vai iespējamais ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt šādus pakalpojumus.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 6777 4807

e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm