Paziņojums par apdrošināšanas sabiedrības Novista Insurance AG likvidāciju

  • Sadaļa:

Lihtenšteinas Finanšu tirgus pārvaldes
(Financial Market Authority
FMA)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Vaduca, 06.10.2009.
AZ: 7462.10

Paziņojums par apdrošināšanas sabiedrības Novista Insurance AG likvidāciju

Paziņojam, ka sabiedrība Novista Insurance AG (adrese: Pflugstrasse 7, 9490 Vaduz, Liechtenstein) nolēmusi pārtraukt savu darbību un turpmāk vairs nesniegs apdrošināšanas pakalpojumus.

Lihtenšteinas Finanšu tirgus pārvalde ir apstiprinājusi sabiedrības likvidāciju.

Martina Tschanz

FMA Apdrošināšanas un pensiju fondu uzraudzības
Juridiskās daļas vadītāja

Carmen Brunhart

FMA Apdrošināšanas un pensiju fondu uzraudzības
Eksperte

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm