Politiski nozīmīgas personas

  • Sadaļa:

Kas ir politiski nozīmīga persona, tās ģimenes locekļi un ar to cieši saistītās personas?

Par politiski nozīmīgu personu ir atzīstama persona, kura ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, proti, persona, kura ieņem augstākā līmeņa amatu valsts vai pašvaldības iestādēs Latvijā vai kādā citā valstī, vai kādā starptautiskā organizācijā, kā arī šādas personas radinieks vai cieši saistīta persona.

Politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa un ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīcijas ietvertas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1. pantā.

Visu banku pienākums Latvijā ir noteikt, kuri no klientiem un klientu patiesajiem labuma guvējiem ir uzskatāmi par politiski nozīmīgām personām.

Kāpēc ir svarīgi noskaidrot politiski nozīmīgas personas?

Politiski nozīmīga persona tiek uzskatīta par paaugstināta riska personu tās ietekmes publiskajā sektorā dēļ. Tāpēc tās finanšu darījumi ir padziļināti jāuzrauga, lai mazinātu korupcijas un naudas atmazgāšanas riskus.

Pasaulē daudzi izmeklēšanas gadījumi ir pierādījuši, ka visbiežāk politiski nozīmīgas personas prettiesisko darbību – kukuļošanu, krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju – īsteno caur saistītām personām: radiniekiem, laulātajiem, draugiem un darījumu partneriem. Tādēļ nepieciešams noskaidrot, kuri bankas klienti ir uzskatāmi par politiski nozīmīgu personu, to radiniekiem vai cieši saistītām personām.

Kas notiek, ja cilvēks tiek atzīts par politiski nozīmīgu personu?

Finanšu iestāde atsevišķos gadījumos var uzdot papildu jautājumus vai lūgt papildu dokumentus – tāpat kā tas notiek, bankām īstenojot principa “Zini savu klientu” prasības un uzraugot naudas plūsmu atbilstoši klienta riska pakāpei.

Vai politiski nozīmīgas personas statuss būs visu mūžu?

Politiski nozīmīgas personas statuss ir piemērojams, kamēr klients ieņem konkrēto amatu. Statusu pārskatīt var 12 mēnešu pēc tam, kas klients nozīmīgo amatu atstājis.

Vai var gadīties tā, ka viena banka vienu klientu atzīst par politiski nozīmīgu personu, bet otra neatzīst?

Var. Likumā nav noteikts izsmeļošs amatu saraksts, kas uzskatāmi par politiski nozīmīgiem, tāpēc bankām, veicot savu izvērtējumu, rezultāti var būt atšķirīgi.

Klients var jautāt savai bankai, vai ir iekļauts politiski nozīmīgas personas sarakstā.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!