Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”: Paziņojums par AS “Latvijas Krājbanka” bankrota procedūras uzsākšanu

  • Sadaļa:

Laikraksts “Latvijas Vēstnesis” 11.05.2012. publicējis šādu paziņojumu:

Paziņojums par AS “Latvijas Krājbanka” bankrota procedūras uzsākšanu

Ar šo atbilstoši Kredītiestāžu likuma 186.pantam tiek paziņots, ka saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr. C04523311 ir uzsākta MAS “Latvijas Krājbanka”, reģ. Nr. 40003098527, bankrota procedūra. Kreditoriem un citām personām jāpiesaka savas prasības un citas pretenzijas 3 (trīs) mēnešu laikā no paziņojuma publikācijas dienas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Administrators maksātnespējas procesā ir juridiska persona “KPMG Baltics SIA” (reģ. Nr. 40003235171), kura ir pilnvarojusi fizisku personu – sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu, sertifikāta Nr.00238 (administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: J. Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, kontakttālrunis: 67104050, e-pasts: kpmg@lkb.lv).

Ar šo atbilstoši Kredītiestāžu likuma 187.pantam tiek paziņots, ka ir uzsākta kredītiestādes mantas izsole. Par katru izsoli administrators paziņos atsevišķi Civilprocesa likuma paredzētajā kārtībā.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm