Spānijas Ekonomikas un finanšu ministrijas paziņojums par apdrošināšanas sabiedrības AGRUPACIÓN MUTUA DEL COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA, MUTUA DE SEGUROS Y DE REASEGUROS A PRIMA FIJA reorganizācijas pasākumiem

  • Sadaļa:

Spānijas Ekonomikas un finanšu ministrija

Madridē, 2009.gada novembrī

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.marta Direktīvas 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību reorganizāciju un likvidāciju 5.pants, kas iestrādāts Spānijas tiesību aktos saskaņā ar Likuma par privātās apdrošināšanas organizēšanu un uzraudzību konsolidētā teksta 39.panta 9.punktu, un ir spēkā saskaņā ar 29. oktobra Karalisko likumdošanas dekrētu 6/2004, nosaka pienākumu informēt visu Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstu uzraudzības iestādes par konkrētu īpašo kontroles pasākumu piemērošanu, kas skar apdrošinātājus.

Ņemot vērā minēto, informējam, ka 2007.gada 15.oktobrī un 2009.gada 23.oktobrī Apdrošināšanas un pensiju fondu ģenerāldirektorāts izdeva rīkojumu par sabiedrību AGRUPACIÓN MUTUA DEL COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA, MUTUA DE SEGUROS Y DE REASEGUROS A PRIMA FIJA, kas cita starpā nosaka: 

 1. Piemērot Likuma par privātās apdrošināšanas organizēšanu un uzraudzību konsolidētā teksta 39.panta 1.a) apakšpunktā minētos īpašos kontroles pasākumus, kas aizliedz sabiedrībai AGRUPACIÓN MUTUA DEL COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA, MUTUA DE SEGUROS Y DE REASEGUROS A PRIMA FIJA rīkoties ar tās nekustamo īpašumu, kā arī vērtspapīriem, norēķinu vai depozītu kontiem, skaidru naudu vai finanšu līdzekļiem.

 2. Piemērot Likuma par privātās apdrošināšanas organizēšanu un uzraudzību konsolidētā teksta 39.panta 2.d) punkta 8) apakšpunktā norādītos īpašos reorganizācijas pasākumus, kas paredz sabiedrības AGRUPACIÓN MUTUA DEL COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA, MUTUA DE SEGUROS Y DE REASEGUROS A PRIMA FIJA vadības pagaidu maiņu.

Konsolidētā Likuma par privātās apdrošināšanas regulēšanu un uzraudzību 15. panta 3. punkta b) apakšpunkts nosaka, ka personas, kas saskaņā ar īpašiem kontroles pasākumiem ir atstādinātas uz laiku vai atbrīvotas no amata, nav tiesīgas veikt apdrošināšanas sabiedrību vadību līdz šo kontroles pasākumu atcelšanai.

 3. Iecelt D. Sergio Gago Rodr?quez (personas apliecības Nr. 38499778 D) un D. Jacint Boixasa Solagran (personas apliecības Nr. 37734167 E) par sabiedrības MUTUA DE SEGUROS Y DE REASEGUROS A PRIMA FIJA pagaidu administratoriem.
 
Ricardo Lozano Aragués
Apdrošināšanas un pensiju fondu ģenerāldirektors
_______________

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!