Spānijas Ekonomikas un finanšu ministrijas paziņojums par apdrošināšanas sabiedrību “CAHISPA, S.A. DE SEGUROS DE VIDA” un “CAHISPA, S.A. DE SEGUROS GENERALES” reorganizācijas pasākumiem

  • Sadaļa:

Spānijas Ekonomikas un finanšu ministrija

Madridē, 2009.gada novembrī

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Direktīvas 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību reorganizāciju un likvidāciju 5. pants, kas iestrādāts Spānijas tiesību aktos saskaņā ar Likuma par privātās apdrošināšanas organizēšanu un uzraudzību konsolidētā teksta 39. panta 9. punktu, un ir spēkā saskaņā ar 29. oktobra Karalisko likumdošanas dekrētu 6/2004, nosaka pienākumu informēt visu Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstu uzraudzības iestādes par konkrētu īpašo kontroles pasākumu piemērošanu, kas skar apdrošinātājus.

Ievērojot minēto, 2007. gada 30. novembrī mēs informējām jūs, ka 2007. gada 26. oktobrī Apdrošināšanas un pensiju fondu ģenerāldirektorāts ir izdevusi rīkojumu par sabiedrībām “CAHISPA, S.A. DE SEGUROS DE VIDA” un “CAHISPA, S.A. DE SEGUROS GENERALES”, kas cita starpā nosaka: 

 1. Piemērot Likuma par privātās apdrošināšanas organizēšanu un uzraudzību konsolidētā teksta 39. panta 2.d) punkta 8) apakšpunktā norādītos īpašos reorganizācijas pasākumus, kas paredz sabiedrību “CAHISPA, S.A. DE SEGUROS DE VIDA” un “CAHISPA, S.A. DE SEGUROS GENERALES” vadības pagaidu maiņu.

Konsolidētā Likuma par privātās apdrošināšanas regulēšanu un uzraudzību 15. panta 3. punkta b) apakšpunkts nosaka, ka personas, kas saskaņā ar īpašiem kontroles pasākumiem ir atstādinātas uz laiku vai atbrīvotas no amata, nav tiesīgas veikt apdrošināšanas sabiedrību vadību līdz šo kontroles pasākumu atcelšanai.

 2. Iecelt D. Sergio Gago Rodr?quez (personas apliecības Nr. 38499778-D) un D. Fernando Lavilla Sanchez (personas apliecības Nr. 73189535-Q) par sabiedrību “CAHISPA, S.A. DE SEGUROS DE VIDA” un “CAHISPA, S.A. DE SEGUROS GENERALES” pagaidu administratoriem. 

Ņemot vērā minēto, informējam, ka saskaņā ar 2009. gada 26. oktobra Apdrošināšanas un pensiju fondu ģenerāldirektorāta rīkojumu D. Sergio Gago Rodr?quez (personas apliecības Nr. 38499778-D) ir atbrīvots no minētajiem administratora pienākumiem.

Ricardo Lozano Aragués
Apdrošināšanas un pensiju fondu ģenerāldirektors

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm