Tiesības sniegt ieguldījumu pakalpojumus

  • Sadaļa:

Kur pārbaudīt, vai uzņēmumam ir atļauts sniegt ieguldījumu pakalpojumus?

Informācija par Latvijā licencētiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, ir pieejama Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļvietnē sadaļā Tirgus dalībnieki. Tur ir norādīti visi licencētie pakalpojumu sniedzēji: kredītiestādes, ieguldījumu brokeru un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī pakalpojumu sniedzēji no citām dalībvalstīm, kam atļauts sniegt pakalpojumus Latvijā (pakalpojumu sniedzēji no Eiropas Ekonomiskās zonas, to piesaistītie aģenti un reģistrētie ārvalstu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji).

! Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļvietnē regulāri tiek publicēti brīdinājumi par nelicencētiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem: https://www.fktk.lv/klientu-aizsardziba/bridinajumi-par-nelicencetiem-pakalpojumu-sniedzejiem-un-aizdomigiem-finansu-darijumiem/.

Kādu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešama licence?

Ieguldījumu pakalpojumu un darbību veidi ir uzskaitīti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtajā daļā. Tos ir tiesīga piedāvāt un sniegt tikai tāda sabiedrība, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtu licenci, kurā norādīti ieguldījumu pakalpojumi un darbības, kādus attiecīgā sabiedrība drīkst sniegt ieguldītājiem.

Ieguldījumu pakalpojumi un darbības ietver:

  1. rīkojumu pieņemšanu un nosūtīšanu attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem;
  2. rīkojumu izpildi klientu vārdā;
  3. darījumu veikšanu savā vārdā;
  4. portfeļa pārvaldības sniegšanu;
  5. ieguldījumu konsultāciju sniegšanu;
  6. finanšu instrumentu sākotnējo izvietošanu vai finanšu instrumentu izvietošana, uzņemoties saistības izpirkt finanšu instrumentus;
  7. finanšu instrumentu izvietošana, neuzņemoties saistības izpirkt finanšu instrumentus;
  8. daudzpusējās tirdzniecības sistēmas organizēšanu;
  9. organizētās tirdzniecības sistēmas organizēšanu.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm