Apdrošināto aizsardzības fonds (AAF)

  • Sadaļa:

Lai aizsargātu apdrošināto personu intereses apdrošinātāja bankrota gadījumā, 1999. gadā tika izveidots AAF. AAF līdzekļus veido apdrošināšanas sabiedrību atskaitījumi 0.1% apmērā no to bruto apdrošināšanas prēmiju kopsummas, kuras saņemtas no fiziskajām personām par likumā norādītajiem apdrošināšanas veidiem, izņemot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu.

Atlīdzības izmaksu apdrošinātāja saistību nepildīšanas gadījumā var saņemt tikai apdrošinājuma ņēmējs fiziskā persona:
1) dzīvības apdrošināšanā, izņemot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu – 100% apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 15 000 eiro vienam apdrošinājuma ņēmējam;
2) parējos likumā minētajos apdrošināšanas veidos – 50% apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 3000 eiro vienam apdrošinājuma ņēmējam.

Līdzekļu uzkrāšanu AAF un garantēto apdrošināšanas atlīdzību izmaksu organizē Komisija. Uzraudzību pār AAF līdzekļu uzkrāšanu un apdrošināšanas atlīdzību izmaksu veic Komisijas Konsultatīvā padome. Garantētā apdrošināšanas atlīdzība no AAF tiek izmaksāta tikai pēc apdrošināšanas sabiedrības bankrota procedūras sākšanas. Kreditoru prasījuma tiesības pret apdrošinātāju realizē Komisija.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!