Finanšu instrumentu tirgus klientu (ieguldītāju) aizsardzība

  • Sadaļa:

Kopš 2002. gada 1. janvāra Latvijā spēkā ir Ieguldītāju aizsardzības likums, kas nosaka ieguldītāju aizsardzības sistēmas darbības vispārīgos principus, tās darbībai nepieciešamo finanšu līdzekļu nodrošināšanas un kompensāciju izmaksas kārtību. Gadījumos, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, kas saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas speciālo atļauju (licenci) ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, vai tā filiāles ārvalstīs, kas nav pievienojušās ārvalstu ieguldītāju aizsardzības sistēmai, nespēj pilnā apmērā un termiņos izpildīt savas saistības, vai stājies spēkā tiesas spriedums par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja maksātnespējas pasludināšanu vai likvidāciju, ieguldītājiem ir tiesības saņemt kompensāciju.

Kompensāciju aprēķina un izmaksā tikai tam ieguldītājam, kuram atbilstoši Ieguldījumu aizsardzības likuma noteikumiem ir tiesības uz kompensācijas saņemšanu neizpildīto saistību apmērā, bet ne vairāk kā 20 000 eiro, neatkarīgi no ieguldītājam atvērto kontu skaita. Kompensāciju izmaksā eiro. Tas neattiecas uz tiem gadījumiem, kad ieguldītāji cietuši zaudējumus finanšu instrumentu cenu izmaiņu dēļ vai finanšu instrumenti kļuvuši nelikvīdi.

Kompensāciju izmaksā par:

  • finanšu instrumentiem atbilstoši ieguldītājam piederošo finanšu instrumentu tirgus cenai dienā, kad tikusi konstatēta ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja nespēja izpildīt savas saistības;
  • naudas līdzekļiem, ja par tiem nepienākas garantētā atlīdzība atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam.

Finanšu līdzekļus kompensāciju izmaksām nodrošina ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieki proporcionāli to daļai kopējā ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieku finanšu instrumentu portfelī.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka kārtību un termiņus, kādā tiek veikta kompensāciju izmaksa. Kompensācija tiek izmaksāta tiem ieguldītājiem, kuri iesnieguši pieteikumu par kompensāciju par neizpildītajām saistībām. Pieteikums kompensācijas saņemšanai jāiesniedz gada laikā, kopš ieguldītājam kļuvis zināms, ka ieguldījumu pakalpojuma sniedzējs nav izpildījis savas saistības, bet ne vēlāk kā piecus gadus no saistību izpildes dienas. Kompensācijas izmaksas tiek veiktas trīs mēnešus pēc dienas, kad pieņemts lēmums par kompensācijas pieteikuma atzīšanu par pamatotu.

Ieguldītāju aizsardzības likuma 7. pantā ir noteikts, kad kompensāciju neizmaksā.

Ieguldījumu sistēmas dalībniekiem ir pienākums informēt savus esošos un topošos klientus (ieguldītājus) par savu dalību sistēmā un kompensācijas apmēru par neizpildītām saistībām, kā arī par Ieguldītāju aizsardzības likuma prasībām, lai ieguldītājs varētu saņemt kompensāciju.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!