Noguldījumu garantiju fonds (NGF)

  • Sadaļa:

Jebkuram Latvijas banku un krājaizdevu sabiedrību klientam – gan fiziskām, gan juridiskām personām – saskaņā Noguldījumu garantiju likumu, kas stājās spēkā 01.10.1998., tiek nodrošināta atlīdzības izmaksa par visu veidu noguldījumiem visās valūtās līdz 100 000 eiro katrā bankā vai krājaizdevu sabiedrībā (visos kontos kopā, ja ir vairāki konti vienā bankā). Valsts garantētā summa attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan algu kontiem, krājkontiem, u.c.

Latvijas Noguldījumu garantiju fonds (turpmāk – Fonds) ir izveidots un darbojas, pamatojoties uz Noguldījumu garantiju likumu . Tas ir izveidots, lai nodrošinātu noguldītājiem atlīdzības izmaksu par noguldījumiem, kas veikti pie noguldījumu garantiju sistēmas dalībnieka, bet kļuvuši nepieejami, t.i., gadījumā, kad noguldījumu garantiju sistēmas dalībnieks nespēj klientam izmaksāt viņa noguldījumu un Komisija noguldījumu piesaistītājam anulējusi licenci vai tiesa pasludinājusi to par maksātnespējīgu, vai citā gadījumā, kad Komisija ir konstatējusi, ka noguldījumu piesaistītājs nespēj izmaksāt noguldītājam  noguldījumu, un pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos.

Fonda dalībnieki ir noguldījumu piesaistītāji, kas ir Latvijas Republikā reģistrētas bankas (tai skaitā to filiāles ES dalībvalstīs) un Noguldījumu garantiju likumā paredzētajos gadījumos Eiropas Savienības dalībvalsts bankas filiāle Latvijā, kā arī ārvalstu banku filiāles un krājaizdevu sabiedrības. Fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un garantētās atlīdzības izmaksu veic FKTK. Atlīdzības izmaksa saskaņā ar likumu notiek ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā no dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība.

Noguldījumu garantiju likums nosaka, ka, ja Fondā nepietiek līdzekļu, lai veiktu garantētās atlīdzības izmaksas saskaņā ar likumu,  Komisija var noslēgt aizdevuma līgumu par trūkstošās summas aizņemšanos no noguldījumu piesaistītāja vai citas dalībvalsts noguldījumu garantiju fonda. Un visbeidzot, ja citas iespējas aizņemties ir izsmeltas, Finanšu ministrija nodrošina garantētās atlīdzības izmaksai valsts budžeta līdzekļus.

Šobrīd Fonda līdzekļi tiek uzkrāti no noguldījumu piesaistītāju (t.i. bankas un krājaizdevu sabiedrības) ik ceturkšņa maksājumiem, kas ir Noguldījumu garantiju likumā noteikts procents no piesaistīto noguldījumu apjoma, kas koriģēts ar riska koeficientu, kā arī no Fonda līdzekļu pārvaldīšanā gūtajiem ienākumiem.

Latvijas noguldījumu garantiju sistēmas darbība atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes  2014. Gada 16. aprīļa Direktīvas  2014/49/ES  par noguldījumu garantiju sistēmām prasībām. Saskaņā ar  Noguldījumu garantiju likumu  Latvijā reģistrēto banku, ārvalstu banku filiāļu, kuras ir Fonda dalībnieces, un krājaizdevu sabiedrību klientiem (gan fiziskām, gan juridiskām personām) tiek garantēti 100 000 eiro.

Uz noguldījumiem ārvalstu banku filiālēs, kuras nav Fonda dalībnieces,  attiecas tās valsts noguldījumu garantiju sistēma, kurā banka ir reģistrēta.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā