Apdrošināšanas sabiedrība

  • Sadaļa:

Apdrošināšanas sabiedrība ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība vai Eiropas komercsabiedrība vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu. Personas, kuras ir tiesīgas dibināt apdrošināšanas sabiedrību ir noteiktas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 29. pantā.

Lai saņemtu apdrošināšanas licenci, jaunizveidotai apdrošināšanas sabiedrībai ir jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegums par licences izsniegšanu vienam vai vairākiem apdrošināšanas veidiem, kuram pievienota Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.09.2020. normatīvajos noteikumos Nr. 179 “Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas licenču, atsevišķu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju un saskaņojumu saņemšanai un informācijas un paziņojumu sniegšanai” noteiktā informācija un dokumenti.

Komercsabiedrībām, kuras vēlas saņemt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kredītu apdrošināšanai, galvojumu apdrošināšanai vai dzīvības apdrošināšanai, minimālais sākotnējais kapitāls ir 3,7 miljoni eiro. Pārējām komercsabiedrībām minimālais sākotnējais kapitāls ir 2,5 miljons eiro.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniegumu par apdrošināšanas licences izsniegšanu izskata un lēmumu pieņem sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Apdrošināšanas un Pārapdrošināšanas likums un citi apdrošināšanas sabiedrības darbību regulējošie normatīvie akti ir pieejami šeit: https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/apdrosinasana/

 Par personas reputācijas izvērtēšanas pamatprincipiem:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!