Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrācijas pieteikums

 • Sadaļa:

Lai pieteiktos apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeru reģistrācijai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā:

 1. jāaizpilda apliecinājums par personas datu aizsardzību un apliecinājums par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrācijas pieteikumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā (sadaļa “Par apliecinājumiem”);
 2. jāaizpilda pieteikums FKTK tīmekļvietnē (sadaļa “Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrācijas pieteikums”);
 3. jāpievieno dokumenti (sadaļa “Pielikumā pievienojamie dokumenti”).

Par apliecinājumiem

 • Apliecinājumu par personas datu aizsardzību lejuplādējiet šeit, apliecinājumu par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrācijas pieteikumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā lejupielādējiet šeit.
 • Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atbildīgā persona iepazīstas ar apliecinājumu par personas datu aizsardzību un, ja piekrīt tajā norādītajai informācijai, tad paraksta to ar drošu elektronisko parakstu.
 • Pieteikuma iesniedzējs – apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera pārstāvis – iepazīstas ar apliecinājumu par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrācijas pieteikumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā un, ja piekrīt apliecinājumā norādītajai informācijai, tad paraksta to ar drošu elektronisko parakstu.
 • Augšupielādējiet parakstītos apliecinājumus edoc datnes formātā sadaļā “Pielikumā pievienojamie dokumenti” (pieteikuma 13. un 14. punktā).

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrācijas pieteikuma forma

* obligāti aizpildāmi lauki

* obligāti aizpildāmi lauki

Ziņas par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim ir jānodrošina publiska pieejamība Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā (turpmāk – APIL) noteiktajai informācijai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera tīmekļvietnē vai citā publiski pieejamā tīmekļvietnē, ar kuru apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris vienojies par šīs informācijas izvietošanu.
Akcionāri vai dalībnieki, kuriem apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerī ir būtiska līdzdalība*
Fiziska persona: Vārds, Uzvārds/Juridiska persona: komersanta nosaukums
Līdzdalības apjoms (%)
 
Būtiska līdzdalība — personas vai vairāku personu, kas uz vienošanās pamata rīkojas saskaņoti, tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kura aptver 10 un vairāk procentu no komercsabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita vai dod iespēju būtiski ietekmēt komercsabiedrības finanšu un darbības politikas noteikšanu.
Personas, ar kurām apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim ir ciešas attiecības*
Ciešas attiecības — divu vai vairāku personu savstarpēja saistība: • dalības veidā — personai tiešā vai kontroles veidā ir 20 un vairāk procentu balsstiesību komercsabiedrībā vai persona tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentu no komercsabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita, • kontroles veidā, • ja tās ir saistītas ar vienu un to pašu personu kontroles veidā.
Apliecinājums*

Ziņas par atbildīgo personu

Ziņas par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera plānoto darbību

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris plāno nodarboties ar šādiem apdrošināšanas izplatīšanas veidiem:*
Var tikt atzīmēti vairāki varianti.
Vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris plāno saņemt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas prēmijas un citus maksājumus saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu*
Vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris plāno sadarbību ar apdrošināšanas papildpakalpojuma starpniekiem*

Pielikumā pievienojamie dokumenti

Dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību.
Ievelciet datnes šeit vai
Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.
  Ievelciet datnes šeit vai
  Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.
   Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju vai kredītiestādes izdotu garantiju apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris ir tiesīgs iesniegt pēc tam, kad pieņemts FKTK lēmums par ieraksta izdarīšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā, Pašriska iekļaušana civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā ir iespējama tikai tad, ja ir izpildīti APIL 28. panta piektajā daļā noteiktie nosacījumi.
   Ievelciet datnes šeit vai
   Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.
    Ievelciet datnes šeit vai
    Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.
     Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris plāno saņemt prēmijas vai citus maksājumus saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu.
     Ievelciet datnes šeit vai
     Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.
      Ievelciet datnes šeit vai
      Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.
       Ievelciet datnes šeit vai
       Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.
        Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris plāno izplatīt dzīvības apdrošināšanu.
        Ievelciet datnes šeit vai
        Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.
         Ievelciet datnes šeit vai
         Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.
          Ievelciet datnes šeit vai
          Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.
           Ievelciet datnes šeit vai
           Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.
            Ievelciet datnes šeit vai
            Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.
             Ievelciet datnes šeit vai
             Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.
              Ievelciet datnes šeit vai
              Pievienojamā datne nedrīkst pārsniegt 50Mb.

               Apliecinājumi

               Apliecinājums*
               Apliecinājums*
               Apliecinājums*
               Datu apstrāde*

               Kontakti


               Adrese:
               Kungu iela 1, Riga, LV-1050
               Tālrunis:
               6 7774800
               E-pasts:
               Par nelicencētiem pakalpojumiem
               Datu aizsardzība:

               Seko aktualitātēm


               Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!