Ieguldījumu brokeru sabiedrība

  • Sadaļa:

Ieguldījumu brokeru sabiedrība ir kapitālsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšana. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, ievēro Finanšu instrumentu tirgus likumu, Komisijas normatīvos noteikumus un attiecībā uz tām izdotos administratīvos aktus, kā arī iekšējo politiku un procedūras. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus ar Centrālajā depozitārijā iekļautiem finanšu instrumentiem, ievēro arī Centrālā depozitārija noteikumus. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus ar regulētajā tirgū iekļautiem finanšu instrumentiem, ievēro arī attiecīgā tirgus organizētāja noteikumus.

Lai saņemtu licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, ieguldījumu brokeru sabiedrība iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu licences saņemšanai, kurā norāda, kādus ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus tā vēlas sniegt, un kurā uzskaitīti visi tam pievienotie Finanšu instrumentu tirgus likuma (107.pantā) noteiktie dokumenti.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības sākotnējam kapitālam jāatbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma 120.panta noteiktajām prasībām.

Komisija izskata ieguldījumu brokeru sabiedrības iesniegumu licences saņemšanai un pieņem lēmumu triju mēnešu laikā pēc visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo likumā noteikto un atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

Finanšu instrumentu tirgus likums un citi ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību regulējošie normatīvie akti pieejami šeit: https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/finansu-instrumentu-tirgus/

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!