Regulētā tirgus organizētāji

  • Sadaļa:

Tirgus organizētājs ir kapitālsabiedrība, kas atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam, Komisijas normatīvajiem noteikumiem, kā arī saviem statūtiem un noteikumiem organizē regulēto tirgu un sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar finanšu instrumentu publisko apgrozību.

Lai saņemtu licenci regulētā tirgus organizēšanai, tirgus organizētājs iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu licences saņemšanai, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie Finanšu instrumentu tirgus likuma (30.pantā) noteiktie dokumenti.

Tirgus organizētāja apmaksātais minimālais pamatkapitāls ir vismaz 250 000 latu.

Komisija izskata ieguldījumu brokeru sabiedrības iesniegumu licences saņemšanai un pieņem lēmumu triju mēnešu laikā pēc visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo šajā likumā noteikto un atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

Komisija izskata kapitālsabiedrības iesniegumu licences saņemšanai un triju mēnešu laikā pēc tam, kad saņemti saskaņā ar visām šajā likumā noteiktajām normatīvo aktu prasībām sagatavotie un noformētie dokumenti, pieņem lēmumu.

Finanšu instrumentu tirgus likums un citi tirgus organizētāja darbību regulējošie normatīvie akti pieejami šeit: https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/finansu-instrumentu-tirgus/

Par personas reputācijas izvērtēšanas pamatprincipiem:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!