FinTech monitorings

  • Sadaļa:

Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku izmantotie FinTech risinājumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 2020. gada sākumā veica Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku aptauju, lai apzinātu izmantoto inovatīvu finanšu tehnoloģiju (FinTech) tvērumu. Piedalīties aptaujā tika aicināti 188 tirgus dalībnieki, no tiem uz aptaujas jautājumiem atbildēja 76 respondenti, no kuriem 26 norādīja, ka jau pašlaik izmanto inovatīvus risinājumus finanšu pakalpojumu sniegšanai, turklāt 19 no tiem ir izveidota īpaša komanda inovatīvu risinājumu ieviešanai un attīstīšanai. 11 respondenti norādīja, ka plāno sākt inovatīvu finanšu pakalpojumu risinājumu izmantošanu 2020. gadā.

FKTK veiktā aptauja atklāj, ka stingrās autentifikācijas risinājumi, lietojumprogrammas saskarnes izstrāde ar mērķi nodrošināt atvērtu sadarbības platformu (open banking), biometriskie dati un lielie dati ir Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku patlaban visbiežāk izmantotās inovācijas.

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku izmantotie FinTech risinājumi

Pašlaik Latvijas finanšu un kapitāla tirgū vērojami divi inovāciju virzieni: viens izriet no tirgus regulējuma (otrā maksājumu pakalpojumu direktīva, klientu stingrā autentifikācija, tuva darbības lauka datu apmaiņa (near-field communication jeb NFC), lietotāju programmas saskarnes (application programming interface jeb API), bet otrs balstās uz finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku pašu iniciatīvu (mākslīgais intelekts, biometriskie dati, lielie dati, automatizētās konsultācijas, mašīnmācīšanās u.tml.).

Analizējot atsevišķus tirgus segmentus, redzams, ka vislielākais FinTech risinājumus izmantojošo tirgus dalībnieku īpatsvars ir kredītiestāžu segmentā. Gandrīz visās bankās, kas piedalījās aptaujā, izveidota komanda inovatīvu finanšu tehnoloģiju risinājumu izstrādei vai ieviešanai. Savukārt maksājumu un elektroniskās naudas iestāžu, kuras izmanto inovatīvus finanšu risinājumus, īpatsvars ir zems, neskatoties uz valsts un FKTK šim sektoram sniegto atbalstu inovāciju veicināšanai.

Iestādes, kas 2019. gadā sniedza pakalpojumus, izmantojot FinTech risinājumus

Ņemot vērā, ka uz aptaujas jautājumiem atbildēja 76 no uzrunātajiem 188 tirgus dalībniekiem, aptuveni 60% tirgus dalībnieku bija izvēlējušies aptaujā nepiedalīties – visticamāk, tas liecina, ka šie uzņēmumi neizmanto inovatīvus finanšu pakalpojumu risinājumus.

Taču ir vērojama pozitīva tendence, ka daļa atbildes sniegušo tirgus dalībnieku, kas vēl nav ieviesuši inovatīvus finanšu pakalpojumus, plāno sākt pakalpojumu sniegšanu, izmantojot FinTech risinājumus.

FKTK turpina sniegt inovāciju attīstītājiem atbalstu inovāciju atbalsta programmās, lai veicinātu jaunu finanšu pakalpojumu izmantošanu un ilgtspēju. Detalizētāka informācija par atbalsta programmām pieejama FKTK tīmekļa vietnes sadaļā Inovācijas un FinTech.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!