Regulatīvā smilškaste

  • Sadaļa:

Regulatīvā smilškaste nodrošina procesu, kurā esošie vai potenciālie finanšu tirgus dalībnieki, kuru darbībai nepieciešama FKTK darbības atļauja (licence vai reģistrācija), var testēt vai pārbaudīt inovatīvus finanšu produktus, finanšu pakalpojumus vai uzņēmējdarbības modeļus saskaņā ar īpašu testēšanas plānu, par ko vienojušies ar FKTK.

Regulatīvā smilškaste ir atvērta inovatīviem finanšu risinājumiem, kas sniegtu pozitīvu pienesumu stabilai finanšu tirgus darbībai un attīstībai, kā arī uzlabotu un drošā veidā paplašinātu patērētāju un investoru iespējas izmantot finanšu pakalpojumus.

Inovatīvs finanšu pakalpojums, kas varētu tikt testēts Regulatīvajā smilškastē, ir Latvijas mērogā jauns vai būtiski uzlabots elektronisko maksājumu vai elektroniskās naudas pakalpojums. Šim pakalpojumam jābūt vērstam uz acīmredzama pienesuma radīšanu pakalpojuma izmantotājiem. Uzņēmumam būtu jāspēj pierādīt šo pienesumu, un pakalpojumam būtu jābūt primāri vērstam uz Latvijas pakalpojumu izmantotājiem, kas neizslēdz iespēju pakalpojumu piedāvāt tālāk arī pārējās Eiropas Savienības valstīs. Pienesums patērētājiem varētu izpausties kādā no šādiem veidiem:

  • tiktu palielināta konkurence sektorā; pakalpojums klientam būtu izdevīgāks, lētāks, vienkāršāks; no tradicionālā pakalpojuma sniegšanas ķēdes tiktu izslēgti atsevišķi starpposmi (piemēram, karšu shēmas iesaistes izslēgšana);
  • inovatīvā pakalpojuma ideja tirgū potenciāli varētu izraisīt tradicionālo tirgus dalībnieku atbildes reakciju, vai nu uzlabojot savu pakalpojumu, vai pieņemot jauno inovatīvo darbības modeli;
  • patērētājiem un neprofesionālajiem klientiem tiktu nodrošināta piekļuve tirgus daļai, kas tradicionāli tiem nav bijusi pieejama.

""

Ja nepieciešama papildu informāciju, sazinieties ar FKTK pa tālruni 67 774 922 vai 67 774 853 vai e-pastu fintech@fktk.lv.

Pieteikums dalībai Regulatīvajā smilškastē

1. Informācija par iesniedzēju

2. Īss finanšu inovācijas, kuru plānots testēt, apraksts

3. Īss inovācijas piemērotības kritērijiem apraksts

Paskaidrojiet, kā jūsu inovācija veido ievērojami atšķirīgu piedāvājumu Latvijas finanšu pakalpojumu tirgū. Jūsu atbildē jāietver: kāpēc jūsu ideja ir inovatīva Latvijas mērogā un kas ir jūsu tirgus konkurenti.
Paskaidrojiet, kā jūsu ideja sniedz labumu patērētājiem (tieši vai ar paaugstinātas konkurences palīdzību). Jūsu atbildē jāietver: kā šī ideja var dot labumu patērētājiem tieši vai netieši. Var iekļaut arī kopsavilkumu par riskiem, kurus jūsu ideja var radīt klientiem (gan patērētājiem, gan uzņēmumiem), kā arī pasākumus, kā jūs mazinātu smilškastē identificētos riskus.
Paskaidrojiet, kāpēc jums produkts jāpārbauda regulatīvajā smilškastē ar reāliem klientiem. Jūsu atbildē jāietver: testa mērķis(-i); kāpēc jums jāveic testi dzīvā vidē; kāpēc jūs nevarat uzsākt vai turpināt produkta attīstību bez smilškastes izmantošanas; kādi smilškastes rīki vai FKTK atbalsts, jūsuprāt, varētu būt nepieciešams pārbaudei.
Paskaidrojiet, kādā gatavības stadijā ir jūsu inovatīvais produkts, vai tas ir projekta stadijā vai arī tas ir izstrādāts un gatavs risinājums. Daļējas izstrādes stadijā norādiet, kādi papildu darbi būtu veicami, lai produktu pabeigtu.
Paskaidrojiet, vai un kā, jūsuprāt, jūsu ideja ir regulēta darbība finanšu pakalpojumu jomā vai arī tā ir atbalsta funkcija citiem finanšu pakalpojumiem. Atbildē vajadzētu apsvērt, vai un kā jūsu ideja ietilpst normatīvajā regulējumā. Ja uzskatāt, ka esat ārpus regulējuma perimetra, lūdzu, izskaidrojiet savu viedokli.
Paskaidrojiet, kā jūsu ideja būs vērsta uz Latvijas finanšu un pakalpojumu tirgu un pakalpojumu izmantotājiem, kas neizslēdz iespēju pakalpojumu piedāvāt arī pārējās Eiropas Savienības valstīs.
Apstiprinājums*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!