Inovāciju smilškaste

  • Sadaļa:

Inovāciju smilškaste nodrošina procesu, kurā uzņēmumi var testēt vai pārbaudīt inovatīvus finanšu produktus, finanšu pakalpojumus vai uzņēmējdarbības modeļus saskaņā ar īpašu testēšanas plānu, par ko vienojušies ar FKTK.

Inovāciju smilškaste ir atvērta inovatīviem finanšu risinājumiem, kas sniegtu pozitīvu pienesumu stabilai finanšu tirgus darbībai un attīstībai, kā arī uzlabotu un drošā veidā paplašinātu patērētāju un investoru iespējas izmantot finanšu pakalpojumus.

Inovatīvs finanšu pakalpojums, kas varētu tikt testēts Inovāciju smilškastē, ir Latvijas mērogā jauns vai būtiski uzlabots elektronisko maksājumu vai elektroniskās naudas pakalpojums. Šim pakalpojumam jābūt vērstam uz acīmredzama pienesuma radīšanu pakalpojuma izmantotājiem. Uzņēmumam būtu jāspēj pierādīt šo pienesumu, un pakalpojumam būtu jābūt primāri vērstam uz Latvijas pakalpojumu izmantotājiem, kas neizslēdz iespēju pakalpojumu piedāvāt tālāk arī pārējās Eiropas Savienības valstīs. Pienesums patērētājiem varētu izpausties kādā no šādiem veidiem:

  • tiktu palielināta konkurence sektorā; pakalpojums klientam būtu izdevīgāks, lētāks, vienkāršāks; no tradicionālā pakalpojuma sniegšanas ķēdes tiktu izslēgti atsevišķi starpposmi (piemēram, karšu shēmas iesaistes izslēgšana);
  • inovatīvā pakalpojuma ideja tirgū potenciāli varētu izraisīt tradicionālo tirgus dalībnieku atbildes reakciju, vai nu uzlabojot savu pakalpojumu, vai pieņemot jauno inovatīvo darbības modeli;
  • patērētājiem un neprofesionālajiem klientiem tiktu nodrošināta piekļuve tirgus daļai, kas tradicionāli tiem nav bijusi pieejama.

Inovāciju smilškastes darbības posmi

  • Pretendenta pieteikums dalībai Inovāciju smilškastē, kurā tiek sniegta informācija par pretendentu un inovatīvo pakalpojumu detalizēts apraksts.
  • Pieteikuma izvērtēšanas posms, kurā FKTK sniedz viedokli par pretendenta un tā inovatīvā finanšu pakalpojuma atbilstību Inovāciju smilškastes darbības principiem.
  • Testa plāna izstrādes posms, kuras laikā FKTK sadarbībā ar pretendentu izstrādā testa plānu un nosaka tā darbības periodu.
  • Testēšanas perioda posms, kurā pretendents sniedz FKTK regulāras atskaites par plāna izpildi, risku izvērtējumu, informāciju par nepieciešamo (trūkstošo) pasākumu izstrādi un sasniegto testēšanas rezultātu. (no trim līdz sešiem mēnešiem ar tiesībām pagarināt līdz 12 mēnešiem)
  • Testa novērtēšana un turpmākās darbības uzsākšanas posms, kurā pretendents iesniedz testa rezultātus un informāciju par nospraustā mērķa sasniegšanu (risku izvērtējums, procedūras utt.). Ja tests ir bijis veiksmīgs, FKTK atceļ pretendentam noteiktos darbības ierobežojumus (ja tādi bija) un tas ir tiesīgs pilnvērtīgi sniegt izvēlēto pakalpojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Detalizētākas informācijas noskaidrošanai aicinām sazināties ar FKTK.

Kontaktinformācija
Tālr. 6777 4925
E-pasts: fintech@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā