FinTech J&A sadaļa

  • Sadaļa:
Ja vēlos nodarboties ar virtuālās valūtas pakalpojumu, vai man ir jāsaņem FKTK atļauja?

Vispirms ir jāsaprot, ko jautātājs domā ar terminu “virtuālās valūtas pakalpojums”. Virtuālā valūta ir līgumisks maksāšanas līdzeklis un pati par sevi nav komercdarbības veids. Komerciālās darbības modelis veidojas, ja klientiem tiek sniegti pakalpojumi, piemēram, piedāvāta kādu ar virtuālo valūtu saistītu darbību veikšana vai starpniecība šādu darbību veikšanā. Tāpat ir iespējams piedāvāt atsevišķus regulētus finanšu pakalpojumus, tajos izmantojot virtuālo valūtu. Tieši šīs nekonkrētības dēļ nereti FKTK ekspertiem sākotnēji ir grūti atbildēt uz šo jautājumu un ir nepieciešams noskaidrot plānotās darbības un pakalpojuma būtību iecerētajā biznesa modelī.

Kas ir virtuālās valūtas pakalpojums?

Virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 2.3 punktu ir persona, kura sniedz virtuālās valūtas pakalpojumus, tai skaitā citu personu emitētās virtuālās valūtas maiņas pakalpojumu sniedzējs, kas lietotājiem nodrošina iespēju veikt virtuālās valūtas maiņu pret citu virtuālo valūtu, saņemot par to komisijas maksu, vai piedāvā iegādāties un atpirkt virtuālo valūtu, izmantojot atzītu likumīgu maksāšanas līdzekli.
Minētajā likumā ir noteikts, ka virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju un uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma un finansēšanas apkarošanas jomā veic Valsts ieņēmumu dienests.

Vai ir nepieciešama FKTK atļauja, ja vēlos uzstādīt Latvijā Bitcoin automātu, kas nodrošinātu Bitcoin virtuālās valūtas maiņu pret reālo naudu un reālās naudas maiņu pret Bitcoin virtuālo naudu?

Nē, šāda valūtas maiņas automāta uzstādīšanai nav nepieciešama FKTK izdota atļauja. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka, iespējams, ir nepieciešamas cita veida atļaujas šādu automātu uzstādīšanai, virtuālās valūtas pirkšanai, pārdošanai vai maiņai (nodokļi, rēķina izsniegšanas nepieciešamība). Saistībā ar minēto FKTK iesaka papildus vērsties Valsts ieņēmumu dienestā.
Vienlaikus, ja persona nolēmusi uzsākt investīciju darījumus ar virtuālajiem aktīviem vai finanšu līdzekļu publisku piesaistīšanu, izmantojot virtuālos aktīvus, iespējams, jums ir nepieciešama kāda no FKTK izsniegtajām darbības atļaujām saskaņā ar spēkā esošo regulējumu.
Detalizēts skaidrojums par virtuālo aktīvu izmantošanu pieejams FKTK tīmekļa vietnē:
https://www.fktk.lv/jaunumi/pazinojumi-medijiem/fktk-izstradajusi-skaidrojumu-par-virtualo-aktivu-un-ico-izmantosanas-iespejam-un-piemerojamo-regulejumu/

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!