Viedokļi / Definējumi

  • Sadaļa:

Kas ir FinTech?

Ar FinTech saprotam tehnoloģijās balstītu finanšu inovāciju, kas dod iespēju radīt jaunu biznesa modeli vai tā piemērošanas veidu, jaunu procesu vai pakalpojumu, kas maina līdzšinējo pieeju. Vienlaikus finanšu inovācija nevar būt pašmērķis. Tai jābūt vērstai uz konkurences veicināšanu, kvalitatīvāka, efektīvāka, ātrāka un modernāka pakalpojuma nodrošināšanu klientam.

Kas nav FinTech?

Par finanšu inovāciju nevarētu uzskatīt acīmredzami sarežģītu juridisku vai tehnisku risinājumu kāda pastāvoša regulējuma apiešanai vai savtīga labuma gūšanai (piemēram, finanšu piramīdu veidojumi). Tāpat par inovatīvu risinājumu nevarētu uzskatīt tādu pakalpojumu, kur finanšu tehnoloģiju loma pakalpojuma nodrošināšanā ir samazināta, dodot priekšroku, piemēram, skaidras naudas lietošanai.

Kas ir inovatīvs pakalpojums elektronisko maksājumu jomā?

Inovatīvs pakalpojums elektronisko maksājumu jomā ir jauns vai būtiski uzlabots elektroniskā maksājuma vai elektroniskās naudas pakalpojums Latvijas mērogā. Arī uz kontu informācijas pakalpojumu un maksājumu ierosināšanas pakalpojumu var tikt attiecināts termins – inovatīvs pakalpojums elektronisko maksājumu jomā. Šādam pakalpojumam jābūt vērstam uz acīmredzama pienesuma radīšanu pakalpojuma izmantotājiem, un pretendentam jāspēj pierādīt šo pienesumu. Pienesums patērētājam varētu izpausties kā:

-lielāka konkurence sektorā; izdevīgāks pakalpojums (t.i., lētāks, vienkāršāks); kāda starpposma izslēgšana no parastās pakalpojuma ķēdes (piemēram, karšu shēmas iesaistes izslēgšana);

-ietekme tirgū, izraisot atbildes reakciju citu pakalpojumu uzlabošanā vai inovatīvā darbības modeļa pieņemšana;

-sniedzot piekļuvu tirgum vai tā daļai patērētājiem un neprofesionālajiem klientiem, kuriem līdz šim tāda nav bijusi.

Kas ir tehnoloģisks palīgpakalpojums vai ārpakalpojums?

Izstrādājot inovatīvu finanšu pakalpojuma risinājumu, būtu jāsaprot, vai tas uzskatāms par finanšu pakalpojumu, vai tikai par tehnoloģisku palīgpakalpojumu esošajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Palīgpakalpojums nebūs tāds pakalpojums, kas normatīvajos aktos atzīts par regulētu finanšu pakalpojumu, tāpēc FKTK atļauja palīgpakalpojuma sniegšanai nav nepieciešama. Tomēr palīgpakalpojums var spēlēt būtisku lomu kāda regulētā finanšu pakalpojuma nodrošināšanā.

Par palīgpakalpojumu var uzskatīt tādu pakalpojumu un produktu, kas nav tieši vērsts uz darbībām ar klientu līdzekļiem, lai gūtu kādu labumu naudas izteiksmē. Tomēr tādi datu apstrādes pakalpojumi kā konta informācijas pakalpojums un maksājuma ierosināšanas pakalpojums būs uzskatāmi par regulētiem finanšu pakalpojumiem, kuru sniegšanai būs jāsaņem FKTK atļauja. Tāpat par regulētu finanšu pakalpojumu, nevis palīgpakalpojumu, būs uzskatāma konsultāciju sniegšana par ieguldījumiem finanšu instrumentos (saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. pantu).

Palīgpakalpojumi, kas saistīti ar finanšu pakalpojumiem, varētu pastāvēt neatkarīgi no finanšu pakalpojumiem, piemēram, kredītinformācijas pakalpojumi. Savukārt tādu palīgpakalpojumu kā klientu atbilstības izvērtēšana finanšu iestādes varētu izmantot, piesaistot šāda pakalpojuma sniedzēju ārpakalpojuma sniedzēja statusā.

Kas ir virtuālās valūtas pakalpojuma sniedzējs?

Virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējs ir persona, kura sniedz virtuālās valūtas pakalpojumus, t.sk. lietotājiem nodrošinot iespēju veikt virtuālās valūtas maiņu pret citu virtuālo valūtu, saņemot par to komisijas maksu, vai piedāvā iegādāties un atpirkt virtuālo valūtu, izmantojot atzītu likumīgu maksāšanas līdzekli. Šādu pakalpojumu sniedzēju reģistrācija un uzraudzība, sākot ar 2019. gada 1. jūliju, tiks uzticēta Valsts ieņēmumu dienestam.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā